GroenLinks Zaanstad organiseert op 3 maart in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten een debat over het Noordzeekanaalgebied.

In de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 wordt gestreefd naar een duurzame haven. Maar, zo stelt GroenLinks, is 2040 niet veel te ver weg om afscheid te nemen van vervuilende klimaatveranderende energiebronnen? Voor de omwonenden betekent het overlast in de vorm van fijnstof en geurhinder. Volgens GL is “een haven die naast stank en stof ook fors geluidoverlast veroorzaakt niet meer van deze tijd.”

GroenLinks gaat in de persoon van Vera Dalm (2e op de lijst van GroenLinks in Noord-Holland) in debat met Cees Loggen (2e op de lijst van de VVD). Ook de bewoners komen aan het woord om hun visie te geven.

De avond wordt om 20.00 geopend door Kees van de Berg, voorzitter van GroenLinks Zaanstad, waarna Cees Loggen en Vera Dalm hun standpunten uiteen ztten. Daarna komen de bewoners en het publiek aan bod. Om 21.30 wordt er afgesloten met een borrel.

Lokatie: Blauwe Pand, Aris van Broekweg 2, Zaandam.