Het afvalplan – pardon: grondstoffenplan – van Zaanstad is gisteravond vrijwel ongeschonden door de raad geloodst door wethouder Emmer. Alleen de maatregel om € 10 te laten betalen om grof vuil op te halen sneuvelde. Dat blijft gratis.

Gratis voor de aanbieder dan. Alle huishoudens in Zaanstad gaan nu € 5 per jaar extra betalen om dat mogelijk te maken.

Verzet tegen het plan bleef bestaan. Vooral tegen het eenmaal per vier weken ophalen van plastic (omdat daar ook verpakkingen van voedsel bij zitten). Invoering daarvan zou nog eens € 9 euro per jaar kosten.

Met de aanpassing komt de belofte van lagere afvaltarieven op de tocht te staan. Voor de VVD die met lede ogen aanziet hoe Zaanstad de woonlasten-ranglijst blijft aanvoeren, een zware dobber. Raadslid Harm-Jan Egbers beloofde het plan scherp in de gaten te houden, het had zelfs tot “onrust in de fractie geleid”.

Tariefsverlaging

Of die beloofde tariefsverlaging gerealiseerd wordt, is de vraag. Als de doelen (50 procent minder restafval) niet gehaald worden, wordt dat lastig. In de proefperiode werd minder dan 40 procent gerealiseerd.

In Zaandam-Zuid (Poelenburg) leidde de proef tot afvaldumpingen bij verzamelcontainers. De Klankbordgroep Poelenburg schrijft op haar website dat naast grofvuil huisvuil, zwerfvuil en afval van bedrijven (en van Oostzaners) in de wijk wordt gedumpt.

In Poelenburg laat de gemeente nu grofvuil op maandagmorgen ophalen. Het laten betalen van alle inwoners voor grofvuil en het wekelijk gratis ophalen in Poelenburg is sowieso lastig uit te leggen.

Voorstanders van het betalen voor grof vuil zeggen dat wegbrengen beter voor het milieu is omdat het in de milieustraat wordt gescheiden terwijl opgehaald wordt samengeperst en verbrand. (Waarom HVC dat dan niet kan scheiden snappen wij niet goed.)


UPDATE: Dat opgehaald grof vuil niet wordt gescheiden zou onjuist zijn volgens één van onze lezers. Wij hadden dat begrepen uit de discussie en het werd ook nog eens bevestigd door ROSA-steunfractielid Hans Kuyper. Wij gaan het na.


Tegenstanders vrezen dat illegale dumpingen het gevolg zullen zijn en dat ouderen en mensen die niet over een auto beschikken de dupe van de maatregel worden.

Foto boven is van Simone Ronchetti, gemaakt op de hoek Beethovenstraat-Burcht waar een container stond die niet werd opgehaald en waar buurtbewoners afval bijplaatsten en ook grijze zakken dumpten. Handhaving had wel een brief op de bak gehangen met de mededeling dat de container door de eigenaar moest worden verwijderd.