Het braakliggende stuk grond achter de begraafplaats in Wormerveer dat grenst aan de Provincialeweg N246 is in beeld bij wooncorporatie ZVH als plek voor 60 sociale huurwoningen.

Eigenlijk zou ZVH 135 nieuwe woningen willen bouwen op de PWN-locatie in Wormerveer waar nu ook de Groote Weiver is gevestigd. Zaanstad wil de Groote Weiver daar houden en evenals het PWN-gebouw dat volgens Zaanstad “cultuurhistorische waarde” heeft.

In 2005 heeft ZVH de PWN-locatie al gekocht. Om daar te bouwen zou het PWN-gebouw gesloopt moeten worden. Maar omdat Zaanstad het PWN-gebouw en De Groote Weiver wil behouden kunnen er niet meer dan 44 sociale huurwoningen en 16 ‘middenhuurwoningen’ komen.

Het stuk achter de begraafplaats – ‘Kerkstraat Noord’ – zou een mogelijk alternatief kunnen zijn. Zaanstad laat een haalbaarheidsonderzoek doen. De beide terreinen grenzen overigens niet aan elkaar. Het plan betekent “een combinatie van wonen en werken voor creatieve professionals
en culturele, maatschappelijke en commerciële voorzieningen bij de PWN-locatie” en “een combinatie van wonen, maatschappelijke en commerciële voorzieningen bij Kerkstraat Noord”.

Zaanstad moet wel de deadline voor de oplevering van de laatste sociale huurwoning op 1 november 2026 moeten halen, anders vervalt een subsidie.

Hier de projectpagina van Zaanstad. De officiële documenten staan hier. Foto: Google Streetview