De gemeente Zaanstad verwacht een halvering van de nieuwbouwproductie bij woningen in de komende jaren. In de voorgaande jaren was deze gemiddeld 800 woningen per jaar, de komende vijf jaar zal volgens de ramingen de gemiddelde jaarproductie rond de 400 woningen uitkomen.

Door de crisis zijn bouwers terughoudend geworden om nieuwe bouwplannen te ontwikkelen. Vooral op de lange termijn is het volgens Zaanstad ongunstig, er kan moeilijk voldaan worden aan de huisvesting van het groeiend aantal huishoudens.

In 2014 is er wel een pril herstel van de woningmarkt te zien, o.a. door de lage hypotheekrente, lagere, betaalbare en zich stabiliserende verkoopprijzen. De verkoopprijzen in Zaanstda liggen nu 5% hoger dan een jaar geleden. Kopers raken ook eerder hun huis kwijt.

Foto ZVH: renovatie Havenbuurt.