Handen uit de mouwen bij Buitenhuizerbraak of Twiskemolen

Een Natuurwerkdag is… eehhh… een dagje werken in de natuur. In dit geval in de Buitenhuizerbraak in Assendelft en bij de Twiskemolen. Vooraf is er koffie, en daarna wordt er hout gezaagd, riet weggehaald, maaisel verwijderd en gehooid.

Dat gebeurt op zaterdag 2 november tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag, in totaal wordt er op 400 locaties gewerkt.

De Buitenhuizerbraak wordt ook wel Kleine Braak genoemd, ze ligt aan de zuidzijde van Assendelft vlakbij pont Buitenhuizen en langs het Noordzeekanaal. De plas en het moeras zijn een restant van een oude doorbraak van de dijk langs het IJ in de 18e eeuw, nu binnendijks aan het Noordzeekanaal gelegen, die deels is dichtgegroeid met riet.

Een deel van het rietland is in 2000 geplagd en omgezet in ondiep moeras waarin veelvuldig lepelaars foerageren. Het westelijk deel wordt jaarlijks gemaaid en heeft zich tot veenmosrietland ontwikkeld. Plaatselijk komen rietruigten en wilgenbosschages voor; ook is er boomopslag van els, grauwe wilg en vlier.

Samen met de boswachter gaan deelnemers wilgenopslag verwijderen/zagen uit het overjarig rietland en hooien. Dit is allemaal nodig om het veenmosrietland geschikt te houden voor bijzondere planten als orchideeën en vogelsoorten zoals de roerdomp, maar ook voor de Noordse woelmuis. Voor de deelnemers geldt dat ervaring niet vereist is. Leeftijd ook niet. Wie zin heeft meldt zich aan!

De groep verzamelt zich om 9.30 uur bij het informatiepaneel aan Dorpsstraat, 75 meter ten oosten van de zuidelijke toegang naar Assendelft, parallel aan de Kanaalweg. De werkdag duurt tot 15.00 uur. Deelnemers wordt gevraagd om zelf voor werkkleding, laarzen en eigen koffie/thee/lunch mee te brengen. Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen, extra koffie/thee en… een lekkere vlaai bij de koffie!

Voor meer informatie en aanmelden bel/sms met Marc van Schie (06-22575748). Aanmelden kan ook via marcmargriet@hetnet.nl Of kijk op www.ivn.nl/zk.

Twiskemolen

Ook in het Twiske kan worden gewerkt. Het maaisel bij de Twiskemolen moet worden verplaatst. In het voorjaar moet nieuw riet kunnen uitgroeien daardoor diverse rietvogels onder de juiste omstandigheden kunnen gaan broeden. Met in totaal zestien paar handen is de klus aldaar te klaren. Geef je op via www.natuurwerkdag.nl locatie Twiskemolen, Landsmeer. Voor de lunch wordt gezorgd. Werkhandschoenen liggen klaar, als ook enkele paren laarzen (maar eigen laarzen zitten natuurlijk altijd het prettigst).


Bron: persbericht IVN Zuid-Kennemerland, ook voor de foto, nieuwsbrief Twiskemolen

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *