Het IVN (instituut voor natuureducatie) roept natuurliefhebbers om op zaterdag 3 september de handen letterlijk uit de mouwen te steken en samen te gaan hooien in natuurgebied De Buitenhuizerbraak, langs het Noordzeekanaal bij Assendelft.

Er wordt gehooid onder leiding van een boswachter van Landschap Noord-Holland. Deelnemers moeten zelf zorgen voor laarzen en een gevulde broodtrommel (en een thermoskan koffie of thee). De organisatie zorgt voor gereedschap, werkhandschoenen en taart.

Uit het persbericht:

“De Buitenhuizerbraak, ook wel Kleine Braak genoemd, ligt aan de zuidzijde van Assendelft vlakbij pont Buitenhuizen en langs het Noordzeekanaal. Het plasje en het land eromheen is een van de kleine rijkdommen van het Landschap Noord-Holland. In 2000 is het grondig opgeschoond: uitgebaggerd en open gemaakt.

Nu huizen er allerlei vogels in het riet. Lepelaars komen er lepelen naar stekelbaarsjes. Kleine rietganzen uit het hoge noorden komen er de winter doorbrengen. Door de aanwezigheid van bijvoorbeeld moeraswederik en rietorchis, maar ook de noordse woelmuis en waterspitsmuis is dit gebied niet alleen cultuurhistorisch van belang maar heeft het ook hoge natuurwaarde. Het westelijk deel wordt jaarlijks gemaaid en heeft zich tot veenmosrietland ontwikkeld.”

Het verzamelpunt is om 9.30 uur bij het informatiepaneel aan Dorpsstraat, 75 meter ten oosten van de zuidelijke toegang naar Assendelft, parallel aan de Kanaalweg. De werkdag duurt tot 14.30 uur.

Voor meer informatie bellen naar Marc van Schie, 06-22575748. Aanmelden kan ook door een e-mail te sturen naar marcmargriet@hetnet.nl of kijk op www.ivn.nl/zk.

Foto boven: Marc van Schoen, onder van Jos Teeuwe; oud-directeur van LNH