De kliko’s (of mini-containers) in de Verkadebuurt in Zaandam zijn hun vaste ophaallocaties kwijt. HVC maakt er een ware stoelenklikodans van. Het ene moment moeten ze op de Langestraat aangeboden worden, dan weer op de Pelikaanstraat, dan toch weer op de Langestraat! Oh nee, toch liever op de Westzijde of doe maar de Parkstraat…

In februari is in de oude Verkadebuurt in Oud West de langverwachte herinrichting begonnen. De herinrichtingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, door bouwbedrijf van der Veekens uit Zaandam. Doordat de werkzaamheden zich steeds verplaatsen wil HVC dat de hele buurt de kliko’s aan de overzijde van de Westzijde zet, voor Verkade. Met als tweede ophaallocatie de Valkstraatbrug. Maar nee… sorry, dat was verkeerde informatie: ‘we bedoelen de Parkstraatbrug.’

Parkstraatbrug? Is daar een brug? Aah… HVC bedoelt de dwarsstraat halverwege de Parkstraat naar de overkant. Beide locaties zijn voor vele huishoudens verder weg dan 500m, de maximaal vastgestelde loopafstand van een huis naar een ophaallocatie.

Hoe moeten ouderen, mensen die slecht ter been of ziek zijn deze afstand afleggen met in de ene hand een zware container en in de andere een rollator of een wandelstok?

Grijze wel, groene niet

Een kleine groep bewoners weigert om hun kliko’s naar een andere locatie te brengen. Om de eenvoudige reden dat HVC van de gemeente Zaanstad de opdracht heeft gekregen deze op de bestaande aangegeven ophaallocaties te legen. Dat is een juridische insteek met als uitgangspunt dat we in Zaanstad per huishouden relatief hoge afvalheffingskosten betalen en de bijbehorende dienstverlening daar tegenover zou moeten staan.

De grijze containers op de Westzijde zijn gisteren rond het middaguur allemaal geleegd. Vervolgens reed de HVC vuilniswagen achteruit tegen het verkeer in door de Ooievaarstraat richting Valkstraatbrug. Zouden ze dan toch ook de kliko’s legen die daar naar aanleiding van verkeerde informatie waren neergezet? De grijze wel maar de groene niet, die staan er nog steeds ongeleegd. En ze beginnen al behoorlijk te stinken. ‘Het is niet onze schuld hoor!’, riep een van de vuilnisophaalmedewerkers. Zij kunnen er natuurlijk ook niks aan doen.

Oplossingen

Het is ongetwijfeld voor alle partijen lastig om de bijkomende aspecten goed te stroomlijnen omdat de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden. De grote HVC vuilniswagen kan hierdoor niet meer overal komen geeft HVC aan in de Bouwapp.

Op dit moment wordt er overlegd met Zaanstad om tot een goede structurele oplossing te komen waarbij de bewoners niet de dupe worden van slechte communicatie, digitaal gebrekkige informatie of tegenstrijdige belangen van twee bedrijven. De bewoners zelf kunnen twee goede mogelijke opties bedenken:

  • Of een haalbare route voor de grote vuilniswagen met vaste ophaalplekken maar die zijn voor ouderen, zieken en mensen slecht ter been te moeilijk bereikbaar.
  • Of een route door de wijk met de kleine HVC vuilophaalwagen uitzetten. Deze kleine vuilniswagen wordt al een aantal jaren gebruikt voor de smalle Reigerstraat en Valkstraat en kan in ieder geval door zowel de Reigerstraat, Ooievaarstraat en Valkstraat plus het deel Langestraat wat nu wel bereikbaar is. Voor HVC is dit wel arbeidsintensiever maar zou wellicht tijdelijk de meest prettige oplossing voor alle partijen zijn. 

Hoe dan ook, vinden de bewoners, zou het prettig zijn als deze Kliko-soap in Oud West snel een Happy End krijgt.


Update: via zijn woordvoerder laat wethouder Wessel Breunesse weten dat ze op de hoogte zijn van de problemen: “dit is een wijkje met veel smalle straten en éénrichtingsverkeer. De straten zijn door de werkzaamheden te smal voor de auto’s van HVC en die kunnen hier niet langs nu. Daarom zijn er inderdaad tijdelijk twee plekken aangewezen voor het legen van de containers. Er was daarbovenop ook verwarring rond de ophaaldagen. De situatie is voor de getroffen bewoners uitermate vervelend. We zijn met HVC aan het kijken naar oplossingen. Gelukkig horen we ook dat bewoners andere bewoners helpen die minder goed ter been zijn om hun bakken weg te brengen.

Bijdrage door Redactie de Orkaan.