De technische kwaliteit van de woningen en de funderingen van 84 woningen aan het Blok in Krommenie is dermate slecht dat Parteon een haalbaarheidsonderzoek naar sloop- en nieuwbouw laten doen.

Bewoners van de straat hebben dat maandagavond tijdens een inloopbijeenkomst te horen gekregen. Eerder was er al een brief door Parteon aan de bewoners gestuurd.

Volgende week is er overleg met de bewonerscommissie die bij de planvorming betrokken wordt door Parteon.

Ook in de straten in de naaste omgeving worden de woningen gemonitord. Sandra van der Woude van Parteon:

“De meetgegevens geven geen directe aanleiding, toch gaan wij voor de zekerheid in de nabije toekomst ook hier een funderingsinspectie uitvoeren.”

In november 2017 werden vijf woningen aan het Blok gestut vanwege ernstige funderingsproblemen. Toen bleek al dat de funderingen allemaal in matige tot slechte staat verkeerden.

Foto: Google Streetview