Licht uit bij zonnepanelenfabriek Energyra (failliet)

In het najaar van 2017 was Energyra nog het wonderkind van de vaderlandse zonnepanelen-industrie. In Zaandam zou in 2018 een hypermoderne fabriek verrijzen die 350.000 zonnepanelen per jaar zou produceren.

Die fabriek kwam er niet. In plaats daarvan werd in mei 2018 een meer bescheiden onderkomen aan Handelsweg 45 in Westknollendam betrokken. En op 1 april 2019 werd het faillissement uitgesproken.

Het plan was om hoogrenderende en duurzaam geproduceerde zonnepanelen te produceren. Een waar wondertje omdat het leeuwendeel van de zonnepanelen uit Azië wordt geïmporteerd. De provincie Noord-Holland participeerde via het Participatiefonds Duurzame Economie in Energyra. Jaap Bond, gedeputeerde van Economie:

“Energyra zorgt er voor dat een technologie die mede door het Energieonderzoek Centrum Nederland is ontwikkeld, in Noord-Holland tot productie komt. Dat is goed nieuws, zowel voor de ontwikkeling naar duurzame energieopwekking als voor de werkgelegenheid.”

De werkgelegenheid zou naar verwachting 50 tot 60 speciaal opgeleide arbeidskrachten betreffen. De ondernemers achter Energyra, Bert Schouws en Daniël Kuijk lieten via de website van Noord-Holland weten:

“Door de toepassing van de meest innovatieve zonneceltechniek onder de hoogste graad van robotisering, kunnen wij de concurrentie met Azië aan. Het mooie design en de nieuwe moduletechniek waarmee de panelen aan elkaar gekoppeld zijn, maakt dat de vraag naar onze producten hoog is.”

Noord-Holland heeft inmiddels de pagina over Energyra offline gehaald.


UPDATE 3 april 2019: Volgens Energyra is het faillissement het gevolg van:

“een combinatie van de hoog innovatieve technologische uitdagingen, de opgelopen vertragingen bij het operationeel krijgen van de gerobotiseerde productielijn en de met vertraging gemoeide, extra benodigde financiële ruimte.”

De investering van Noord-Holland via het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland zou ‘enkele miljoenen’ betreffen volgens het FD, hoeveel is niet duidelijk op de website van PDENH, dat in totaal over 55 miljoen beschikt. Bart Blokhuis, directeur van PDENH:

“Wij hebben altijd geloofd in de kansen voor de organisatie die, in samenwerking met toonaangevende Europese R&D-partners en leveranciers, een zeer efficiënt en duurzaam productconcept heeft ontwikkeld. Voor het succesvol opschalen van de productie was meer funding nodig.”

Over de doorstart wordt onderhandeld volgens de curator volgens Solar Magazine. Of er daadwerkelijk zonnepanelen geproduceerd zijn, is onduidelijk. De cutaror:

“De eerste mogelijkheid is de productie op de huidige locatie op te starten casu quo voort te zetten in hetzelfde pand, op dezelfde locatie en met behoud van de prodcutielijn die er nu staat. Enkel het proces van certificering van de zonnepanelen moest namelijk nog doorlopen worden.”

Met ‘casu quo’ (‘in dit geval’), wordt gesuggereerd dat er wel geproduceerd werd (hoewel de panelen dus geen certificaat hebben), maar Solar Magazine meldde “dat de eerste zonnepanelen eind 2018 van de band zouden moeten rollen. Daar trad eind vorig jaar vertraging in op door te laat opgeleverde productielijn.”


Op 27 maart werd surseance van betaling verleend, dat werd beëindigd op 29 maart 2019 waarna het faillissement werd uitgesproken. Als curator is aangesteld mr. S.F. Coelingh van Bennink Boddaert Verweel Advocaten in Alkmaar. Er wordt onderzoek gedaan naar een doorstart.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *