Het rommelt bij DZ, Molenaar zoekt “andere medewerkers” – UPDATE

Op Facebook riep voormalig DZ-fractievoorzitter Aart Molenaar geïnteresseerden op om zich te melden als medewerker van DZ. Hij was namelijk “hevig teleurgesteld in een paar fractieleden”.

Inmiddels hebben de gelederen zich gesloten, volgens tijdelijk fractievoorzitter Juliëtte Rot is er “niks aan de hand”.

Eind april werd Aart Molenaar als fractievoorzitter tijdelijk vervangen door Juliëtte Rot. Molenaar deed vanwege “persoonlijke omstandigheden” een stapje terug. De grondlegger van Democratisch Zaanstad noemde het tegenover De Orkaan destijds zelf “een rustpauze”, in een mail aan De Orkaan nu heeft hij het over “ziekteverlof”.

Bij de laatste raadsvergadering liet Molenaar verstek gaan.

Dat ziekteverlof heeft Molenaar niet belet fors uit halen naar “een paar fractieleden”. Op zijn Facebook-pagina verschenen op 29 mei twee berichten waarin hij fractieleden verwijt vooral aandacht te hebben voor hun eigen ego, en niet voor “de leer van DZ”, hij ging dan ook op zoek naar andere medewerkers die zich bij hem konden melden.

aart molenaar ego

aart molenaar medewerkers

Molenaar belooft “Later meer!” maar geeft op zijn Facebook-pagina geen informatie in de dagen die op dit bericht volgen. Voormalig DZ-fractiemedewerkster Christine Priestnall reageert wel: “Ehm. Hier gaat iets niet helemaal goed geloof ik.”

Wrevel
Fractieleden die benaderd worden verwijzen allemaal naar tijdelijk fractievoorzitter Juliëtte Rot. Die zegt tegen De Orkaan dat er niets aan de hand is.

Er is niks gebeurd, er zijn geen problemen. Er is geen aanleiding aan te nemen dat er iets mis is.

We maken ons wel zorgen over onze voorman, maar er is geen reden tot paniek.

Er kan “wrevel” zijn ontstaan volgens Rot, en frustratie, omdat Aart “niet heeft kunnen genieten van de verkiezingsoverwinning”. En, “politiek gaat nu eenmaal hand in hand met ego’s.”

Volgens Rot is het de bedoeling dat Molenaar terugkeert na de zomer, haar fractievoorzitterschap is slechts tijdelijk.

Voorbarig
Molenaar zelf vindt de suggestie van De Orkaan dat wellicht aangestuurd wordt op een scheiding binnen de DZ-fractie “voorlopig nog voorbarig”:

Sinds ik met ziekteverlof ben, is het noodzakelijk geworden de koers van DZ bij te stellen. Daar wordt nu over gesproken. Net als bij elke partij moet de koers soms bijgesteld worden.

fractie dz 2014

De DZ-fractie, inclusief steunfractie en fractiemedewerker in 2014

DZ heeft zich de afgelopen jaren ontpopt als een relatief stabiele partij, wat opmerkelijk is aangezien de partij zelf als gevolg van een scheuring (beter: een reeks van ontploffingen) in ZOG is ontstaan. In vorige raadsperiodes kwamen afsplitsingen regelmatig voor, zo verdwenen Marco Mandjes en later Roël Dissels beiden na ruzie met Molenaar.

De problemen in deze raadsperiode stamden uit het begin: het opstappen van bestuursleden, ruzie met voorzitter Wim Mulder, het passeren van Ineke Boon.

Lees hier alles wat de Orkaan over DZ of Aart Molenaar geschreven heeft.

UPDATE. Op 7 juni schreef de DZ-fractie op de website van DZ dat de fractie Aart Molenaar heeft proberen te bewegen zijn zetel (tijdelijk) op te geven vanwege zijn gezondheid, “dat viel echter helemaal fout” waardoor Molenaar de hele fractie wil vervangen.

Aart Molenaar kwakkelt al heel lang met zijn gezondheid. In februari van dit jaar ging het pas goed mis. Aart wil niet dat wij naar buiten brengen wat hij mankeert en dat respecteren wij. De fractie was echter wel enorm geschrokken en bezorgd. Wij wilden Aart direct uit de wind houden en zorgen dat de fractie daadkrachtig bleef. Dus wilden wij Aart ertoe bewegen met ziekteverlof te gaan en eventueel zijn raadszetel tijdelijk op te vullen door een van de steunfractieleden, daar wilden wij over met hem in gesprek. Dat viel echter helemaal fout bij Aart. Noem het een ontkenningsfase. Dat gesprek met de fractie is nooit gevoerd, ondanks herhaaldelijke verzoeken door de fractie.

Ondertussen is zijn gezondheidssituatie er niet beter op geworden. Veel collega raadsleden en collegeleden zien dat en hebben ons al vragen gesteld. Wij willen iedereen die hun zorgen om Aart hebben uit gesproken daardoor dank zeggen, alsmede voor uw goede wensen voor Aart.

Wij, de voltallige fractie, wilden Aart en DZ helpen met als gevolg dat Aart ons allemaal wil vervangen. Dat is heel zwaar voor ieder fractielid. Tot nu toe hebben wij uit vriendschap, respect en collegialiteit niet over de gezondheid van Aart gesproken, maar hij maakt het ons zo wel erg moeilijk.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *