Alles duidt erop dat 2024 het jaar van Het Grote Bouwen wordt in Zaanstad. Aan het eind van 2023 werden er in snel tempo bestemmingsplannen ingediend en goedgekeurd, er werden vergunningen gegeven en de grond werd bouwrijp gemaakt. Op tientallen plekken in de streek vliegen de sloopkogels, draaien kranen, graven de graafmachines en wordt er geheid en gemetseld.

Hier had ook het woord ‘eindelijk’ wel in de kop gepast, de plannen dateren van 2017 en begin 2018 zou de bouw beginnen. Er wordt nu echt gebouwd, dus het gaat om bijna vijf jaar vertraging. De bouw betreft het stuk tussen Vinkenstraat en Zeemansstraat en het verlengde van het Hazepad – dat laatste heeft de naam Hazenleger* opgeleverd.

In totaal komen er 60 woningen: 18 eengezinswoningen en 42 appartementen. Het Hazepad wordt door de nieuwbouw een doorgaande weg. Aan de Vinkenstraat wordt er naast de Maartenkerk gebouwd, aan de Zeemansstraat gaat het om het voormalige terrein van de Fordgarage.

Zo moet het worden
Vanaf Vinkenstraat
Beeld vanaf Zeemansstraat (Mark van Westervoort, september 2023)

* Een opmerkzame lezer maakte ons erop attent dat het niet Hazeleger was (in lijn met Hazepad) maar Hazenleger.

Door Piet Bakker. Hier meer over de plannen op het terrein van de Fordgarage en Vinkenstraat bij De Orkaan (dezelfde ontwikkelaar wil ook aan de Westzijde hoek Klokbaai bouwen – ook daar zat de Fordgarage. Foto’s: De Orkaan / Mark van Westervoort.