Alles duidt erop dat 2024 het jaar van Het Grote Bouwen wordt in Zaanstad. Aan het eind van 2023 werden er in snel tempo bestemmingsplannen ingediend en goedgekeurd, er werden vergunningen gegeven en de grond werd bouwrijp gemaakt. Op tientallen plekken in de streek vliegen de sloopkogels, draaien kranen, graven de graafmachines en wordt er geheid en gemetseld.

In totaal moeten er op de voormalige sportvelden van Verkade 470 woningen komen. Zaanstad heeft met wooncorporatie Parteon een anterieure overeenkomst gesloten over 207 woningen in de Verkadebuurt aan de Provincialeweg in Zaandam. Het plan staat ook wel bekend als Overtuinen A en B. Op ‘A’ komen de Parteon-woningen, voor ‘B’ praat Zaanstad met ontwikkelaar HSB.

In maart 2018 kondigt Zaanstad aan dat Overtuinen A/B (toen nog 400 woningen) binnen drie jaar met de bouw zal worden begonnen. Het stedenbouwkundige plan wordt in 2019 vastgesteld. Op de website van MAAK.Zaanstad wordt 2020 als start bouw aangekondigd. Later is sprake van 2021 als startjaar. Als Zaanstad in 2021 bekend maakt de Europese School te willen, wordt deze op een deel van het terrein gepland. Dat gaat uiteindelijk niet door maar het zorgt wel voor extra vertraging.

Dwars door de buurt komt een ontsluitingsweg voor Verkade, omdat de woningen dicht bij de fabriek komen worden hogere schoorsteen bij de fabriek geplaatst en wordt een afstand van 35 meter tussen de Verkadebuurt en het fabrieksterrein aangehouden. Ook komen er geluidschermen. De uitsluiting voor fiets- en wandelverkeer moet door Oud-West (bijvoorbeeld de Reigerstraat).

Voor de Verkadebuurt starten binnenkort de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 1 maart begint aannemer JDB. Dit duurt ongeveer 1,5 jaar. Dat bestaat uit het inrichten van bouwterrein en plaatsen bouwketen, het verplanten van 10 grote Watercipressen, archeologisch onderzoek, sanering van bodemverontreiniging, het aanbrengen damwand, het ophogen van de grond en het verplaatsen van het slootje bij Goglio. Gebouwd wordt daarna pas. Dat zou betekenen dat er niet voor 2026 wordt opgeleverd.

Zo moet het worden – links de doorgaande route vanaf Verkade (met vrachtauto)
In vogelvlucht

Door Piet Bakker. Hier alles over de Verkadebuurt bij De Orkaan.