Geen plannen voor de plek van de voormalige sporthal de Vang… geen concrete plannen in ieder geval

Zaanstad groeit. Het aantal woningen nam de laatste 10 jaar met 4.400 toe (4.160 daarvan is nieuwbouw). En voor de komende jaren zitten er ook nog 4.200 nieuwbouwwoningen in de ‘pijplijn’ (wel vergunning of al begonnen). Zaanstad groeit, maar net niet hard genoeg.

De gemeente beloofde in 2015 zo’n 20.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Twee jaar later was dat bijgesteld tot ‘15.000 tot 20.000’, ook was er sprake van ‘1000 per jaar’. In 2022 ging de coalitie uit van 16.000 tot 2040. Dat wordt spannend.

Waar zit er nog ruimte? Waar zou je kunnen bouwen terwijl dat toch maar niet gebeurt? Waar zijn gesneuvelde of ooit uitgevoerde plannen? Jarenlange leegstand? Uitblijvende transformatie? Braakliggende terreinen?

De Vang

Sporthal De Vang die naast zwembad De Slag ligt, is in 2016 gesloopt. Ook De Slag wordt gesloopt als het nieuwe zwembad op Sportpark Hoornseveld klaar is (2026/2027), komt er niets anders op het terrein van De Vang. Voorlopig zijn er geen plannen voor nieuwbouw aan de Koningsgeelstraat. Die zijn er wel voor het stukje waar nu garageboxen staan (bij Vrieschgroenstraat). Daar moeten zo’n 64 koopwoningen gebouwd worden. In die plannen is ook een plaatje te vinden van het hele terrein, en daarop is ook het stuk grond van de Vang ingetekend (onder).

Door Piet Bakker. Bronnen: website ZVH, startnotitie Garageboxen Vrieschgroenstraat en Koningsgeelstraat Kleurenbuurt (Zaanstad, ook impressie), zie ook eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s Vang-terrein (mei 2024) van Rosalie de Mooij.