Bijna was het grote PTT-gebouw aan het Krimp een museum geweest. ‘Museum Holland’ nog wel! Er waren grootse kostbare plannen, de ballonnen stegen op, maar landden nooit.

Zaanstad groeit. Het aantal woningen nam de laatste 10 jaar met 4.400 toe (4.160 daarvan is nieuwbouw). En voor de komende jaren zitten er ook nog 4.200 nieuwbouwwoningen in de ‘pijplijn’ (wel vergunning of al begonnen). Zaanstad groeit, maar net niet hard genoeg.

De gemeente beloofde in 2015 zo’n 20.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Twee jaar later was dat bijgesteld ‘15.000 tot 20.000 woningen’, ook was er sprake van ‘1000 per jaar. In 2022 ging de coalitie uit van 16.000 tot 2040. Dat wordt spannend.

Waar zit er nog ruimte? Waar zou je kunnen bouwen terwijl dat toch maar niet gebeurt? Waar zijn gesneuvelde of ooit uitgevoerde plannen? Jarenlange leegstand? Uitblijvende transformatie? Braakliggende terreinen?

Het PTT- gebouw

De komende weken lopen wij langs allerlei gebouwen met potentie voor ‘een nieuw leven’. Nadruk op het woord potentie, want om een of andere reden lijkt het maar niet te lukken om ook werkelijk iets van de bestaande gebouwen te maken. Gisteren keken wij naar het Huigterrein, vandaag naar het PTT-gebouw. 

Ook voor dit pand waren veel plannen. Al in 2016 wordt de plek onderzocht, en in 2017 lanceert toenmalig Zaans Museumdirecteur Jan Hovers het plan om in het centrum van Zaandam een ‘Kunsthal’ op te richten. Later gaat dit het Museum Holland heten. In juni 2018 wordt Museum Holland zelfs als speerpunt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord en Hovers Twittert in mei 2018 een foto waar hij samen met ZNSTD’s troetelarchitect Sjoerd Soeters over de bouwtekeningen van het PTT-gebouw zit gebogen.

Zaanstad nam zelfs een optie op het pand van Woningcorporatie Ymere. 

Het plan werd ingehaald door de tijd en de realiteit. Meerdere partijen dienden in juni 2020 een motie in om het gebouw om te vormen tot een huisvesting voor jongeren en/of ouderen. Hiermee leken de plannen voor een museum definitief in een diepe lade verdwenen. 

Het bleef daarna stil op het Krimp. Hoewel storm Eunice in 2022 even voor opschudding zorgde. Het dak lag overal behalve waar het hoorde. 

Wat de toekomst breng is een raadsel. 

Artikel en foto’s door Sanchita Parajuli. Bronnen: eerder nieuws op De Orkaan.