Ruim 1100 mensen vulden de enquête over de aanpak van de verkeersoverlast van de N203 door Krommenie in: welke maatregelen zouden daar genomen moeten worden?

Zo’n 20 procent vond het doortrekken van de A9 een goed idee, maar dat is op korte termijn ‘niet kansrijk’ volgens de provincie. Omwonenden kunnen wel hun oordeel uitspreken over de zes ‘kansrijke’ en de drie ‘optionele’ maatregelen.

Experts van de Provincie hebben zich over de inzendingen gebogen en ze onderverdeeld in kansrijk, optioneel en ‘niet haalbaar’.

Van 80 naar 50

Kansrijk zijn:

  • Het aanpassen van de maximumsnelheid van 80 km/u naar 50 km/u bij de kruispunten Busch en Dam, met 50 km/u-plateaus
  • Met slimme verkeerslichten zorgen voor een soepelere doorstroming op de N203, maar wel met behoud van de bereikbaarheid van de woonkernen Krommenie en Assendelft.
  • De aanleg van een aantal plateaus (geschikt voor 50km/u) op de N203 tussen de Saendelverlaan en het Vlietsend, zodat er niet te hard gereden kan worden.
  • Geluidwerende vangrails tussen de N203 en de parallelweg, tussen Vlietsend en Trias VMBO.
  • Herinrichting van het gebied van het voormalige (bus)station (meer sociale veiligheid)
  • Meer bomen en groen rondom de N203 (bomenrijen, groen in de middenberm en het afschermen met een heg

Bruggen over de N203

Optioneel’ zijn meer snelheidscontroles op de N203, een voetgangersbrug (met ’fietsgoot’) over de N203 ter hoogte van de Iepenstraat of de Popelstraat of een fiets- en voetgangersbrug bij het Vlietsend (een tunnel is niet haalbaar).

Niet haalbaar zijn ook (afgezien van het doortrekken van de A9 en de Vlietsend-tunnel) een verbod op vrachtauto’s, een rotonde, geluidsschermen en 50 km op het hele stuk.

Meedoen aan het vervolg-onderzoek? Klik dan hier.

Boven op de foto gedeputeerde Jeroen Olthof en wethouder Gerard Slegers keurig over de zebra bij de N203. Hieronder beide bobo’s in de wethouder-Hekking-opstelling, door schuiven kan je kiezen welke je wilt zien. Daaronder het filmpje van de Provincie.


schuiven maar…

Filmpje van de Provincie