Eigenaar Saeed Menawari mag over twee weken wel verder verbouwen aan zijn ‘hotel’ aan de Dorpsstraat 1062 in Assendelft – de voormalige Dansstudio2 – maar mag het niet in gebruik laten nemen als hotel of als opvanglocatie.

Dat oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Alkmaar. Voordat de bouw door mag gaan moet door de eigenaar alle stukken bij de gemeente worden aangeleverd en worden goedgekeurd, “om te laten zien dat hij aan de bouweisen voldoet die in de omgevingsvergunning staan. De eigenaar mag het pand nog niet gaan gebruiken. Daarvoor moet de gemeente na afronding van de bouw eerst controleren of het pand voldoet aan de voorschriften voor brand- en constructieveiligheid.”

Burgemeester Hamming heeft op 6 maart een bouw- en gebruikstop afgegeven. De gemeente had een vergunning afgegeven voor een hotel en woning. De eigenaar had het pand echter ‘omgekat’ naar een opvang voor vijftien mensen met verslavings-, of justitieel verleden of met psychische kwetsbaarheden en per 1 maart verhuurd aan Leven & Zorg GGZ B.V., een ‘multiculturele dynamische organisatie’ die het pand als ‘geclusterde WLZ/GGZ woonlocatie’ (WLZ: Wet Langdurige Zorg) was gaan exploiteren. Ook was er volgens de gemeente van de bouwtekening afgeweken en was er geen vergunning voor brandveilig gebruik.

‘Politieke druk’

De voorzieningenrechter betwijfelt “of de eigenaar alle overtredingen heeft begaan die de gemeente in de handhavingsbesluiten noemt.” Volgens de rechtbank zijn:

“de handhavingsbesluiten van de gemeente kennelijk ingegeven door politieke druk van de buurt op de burgemeester om op te treden tegen het gebruik van het pand voor bewoning door zorgbehoevende personen. Dit terwijl de gemeente in het handhavingsbesluit niet zegt dat dat in strijd is met het omgevingsplan.”

Daarom mag er – onder voorwaarden – wel gebouwd worden. Maar de rechter zegt ook dat de eigenaar “verwarring heeft gezaaid door een bouwplan in te dienen voor een hotel, maar het pand te gebruiken voor bewoning met zorg.” Vandaar dat het pand voorlopig niet in gebruik mag worden genomen.

Door Piet Bakker. Bronnen: uitspraak rechtbank en eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s: Michel Schermer.