Huisvesting scholen Zaanstad € 12,7 miljoen duurder

De gemeente Zaanstad belooft “door te pakken” bij de huisvesting van basisscholen. Er is goed nieuws over Tamarinde en De Werf, maar er zijn problemen met IKC Overtuinen en IKC Inverdan.

De kosten lopen flink op, in vergelijking met de vorige raming komen de kosten nu € 12,7 hoger uit. Dat moet gedekt worden uit reguliere middelen (€ 2,8), de post onvoorzien (€ 2,8 miljoen) en € 2,2 uit het investeringsfonds. Daarnaast is er € 4,8 extra nodig.

De kosten lopen op vanwege de aantrekkende bouw en de eisen van duurzaamheid, en bovendien lijken de scholen vaak toch meer te kosten dan begroot. Het slopen van scholen blijkt bijna € 2 miljoen duurder uit vallen dan verwacht. De gemeente gaat uit van zo’n 10 procent extra, maar bij De Tamarinde was het al 20 procent. De vergoedingen van het rijk blijven achter.

Daarnaast kosten juridische en bestuurlijke uitglijders zoals bij de Toermalijn en Overtuinen natuurlijk geld.

De vergunning van De Tamarinde is rond, de sloop van het oude gebouw is in februari van start gegaan. Bij basisschool De Werf is met omwonenden een compromis bereikt waardoor een einde is gekomen aan een langlopende juridische procedure.

Bij IKC Overtuinen (Et Buut en Westerkim) ervaart het college forse wind tegen:

“de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Mauritsstraat is de belangrijkste bottleneck in dit dossier. Wij laten de zeilen echter niet hangen en lossen dit met goede moed op.”

Het college werd teruggefloten door de Raad van State omdat ze te weinig rekening met de bedrijven hadden gehouden.

Voor IKC Inverdan (waar Agora en ZaanPrimair het niet eens zijn) is het college op zoek gegaan naar een compromis: “Dit compromis kan bereikt worden.”

De Roos gaat geen gebruik maken van de lokalen in basisscholen De Windroos en Kleurenpracht omdat het leerlingenaantal na de beschuldigingen dat ze een Gülenschool zouden zijn, gedaald zijn. De vier tijdelijke lokalen op het terrein van de Roos aan de Zuidervaart zijn in de kerstvakantie verwijderd.

De illustratie (nieuwbouw Tamarinde) is uit het rapport ‘De wal keert het schip’ over de huisvesting.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Michiel

    Voor iedereen die het, net als ik, ook niet weet: IKC staat voor Integraal Kind Centrum 🙂

  • vaartje197

    wat wat is daar het nieuws van, 12,7 miljoen duurder? het is pas nieuws als een overheids gebouw goedkoper is dan gedacht. dat het duurder is, is heel normaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *