Orkanen raken af en toe de grond, meestal razen ze erboven: tussen hemel en aarde.

Zaankanters staan meestal op de grond, maar af en toe zweven ze erboven.

Vandaag in onze glazen bol: De Light Spirit Beurs.

De liefhebbers van het bovennatuurlijke kunnen morgen voor 4 euro’s niet alleen hun hart ophalen bij de Light Spirit Beurs, ze kunnen ook hun aura laten helen, hun chakra laten balancen, zich de Tarot laten leggen, de sterren laten lezen of de nummers laten spreken, hun reiki laten oppoetsen, de Sjamaan bezoeken, hun voeten laten reflexen of de hand laten lezen, hun iris en mind laten inspecteren, een massage ondergaan of zich door klanken laten healen en pulsen.

lsb22feb2015zaandamwebflyer