Er wordt veel gebouwd en bedacht in de Zaanstreek, en nog veel meer gepland. In de rubriek In de Steigers houden we die plannen en de vorderingen met enige regelmaat bij.

Omdat we de woningbouw-projecten apart bij “20.000 woningen” volgen, zijn deze hier niet meer opgenomen. Ook Horeca-plannen hebben nu een eigen plek in de Horeca Monitor.

Updates en/of nieuwe projecten: Poelenburg, Krajicek Playground Poelenburg, Dichtbij, Omzoom, N203, Ikea, MFA Wormer, Aldi Assendelft, Zorgwoningen PostNL, Zaanbajes, Van Goghweg, Wilhelminasluis, regenboogzebrapad, Thorbeckeweg, Haaldersbroek, Station Zaandijk – Zaanse Schans, Dam-tot-dam-fietsroute, IBS De Roos, Ondernemersfonds, centrum Zaandam.

Zaanstreek

Zaanstad

Zaandam

Assendelft

Koog a/d Zaan

Krommenie

Wormerveer

Westzaan

Zaandijk

Oostzaan

Wormerland

2016

Centrum Zaandam (4 januari 2016 – uitgesteld)

In 2016 mogen ’s middags en op koopavonden geen auto’s meer door het centrum van Zaandam. Op de Beatrixbrug en in de Czaar Peterstraat bij de Vomar komen zogenaamde ‘pollers’, verzinkbare palen, die overdag tussen 12:00 en 18:00 uur en op koopavonden tot 21 uur omhoog gaan. In november 2015 worden de pollers geplaatst en getest, op maandag 4 januari 2016 gaan ze definitief omhoog. De Westzijde gaat in 2017 op de schop terwijl De Vinkenstraat al in 2016 wordt aangepakt, “na het gereedkomen van de nieuwe Wilhelminasluis” aldus het college, maar dat wordt dus gehaald. In december 2016 werd bekend dat het afsluiten zeker tot de zomer van 2016 wordt uitgesteld. De Fietsersbond heeft inmiddels bezwaren aangetekend tegen de pollers die volgens hen een gevaarlijke situatie opleveren. Ook de zomer is niet gehaald.

Ondernemersfonds (begin 2016 – uitgesteld)

Een ondernemersfonds wordt gefinancierd uit de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor bedrijven. Het geld wordt besteed in het gebied waar het bedrijf dat heeft bijgedragen is gevestigd. Met een ondernemersfonds zou de economie van Zaanstad versterkt moeten worden. De initiatiefnemers wilden in januari 2016 beginnen. Het college vond het plan niet goed genoeg. In april 2016 is de aanvulling in het college van B&W besproken, in juni 2016 is het plan gepresenteerd aan betrokkenen en belangstellenden. Najaar 2016 in de raad. (Dossier Ondernemersfonds)

Poelenburg (15 januari 2016, af)

De nieuwe straat Poelenburg krijgt een nieuw wegdek, rotondes en nieuwe fietspaden. Het is inmiddels een prachtige rijweg geworden. In juli 2016 feestelijk geopend. (Dossier Poelenburg)

Straat poelenburg slider

Krajicek Playground Poelenburg (begin 2016, werd juli 2016, klaar)

Aan de straat Poelenburg, tussen de Moskee en eetcafé Melis komt een Richard Krajicek Playground, een speel- en sportplaats voor jongeren in Poelenburg. Begin 2016 moet het af zijn. Op de officiële website staan alleen de playgrounds in Krommenie en in de Hofwijk. Op 9 juli 2016 is de playground geopend.

Stapstalling onder Beatrixbrug (eind 2016)

Een tweede Fietsenpakhuis aan de oostkant van het winkelgebied in Zaandam bij de Dam is pas in 2018 klaar. Tot die tijd moet er een tijdelijke fietsenkelder onder de Beatrixbrug komen die plaats gaat bieden aan 230 fietsen. In september gaan de gemeente de stalling promoten.

Blauwe zones Zuiddijk (begin 2016, uitgesteld)

De winkeliers van de Zuiddijk hebben gevraagd om Blauwe Zones (net zoals in Wormerveer, Krommenie, Zaandijk en Koog a/d Zaan). De motie om ze in te voeren haalde het net niet. Begin 2016 wordt het verkeersonderzoek besproken waarop beslist kan worden of ze er komen. Invoering kost echter wel geld (€ 40.000 per jaar) terwijl de vrees bestaat dat andere gebieden zullen volgen. In februari 2016 werd besloten geen blauwe zones in te voeren maar het betaald parkeren af te schaffen (net als aan de Oostzijde). Op 1 juli 2016 kwam de gemeente met een verrassing: toch blauwe zones aan Zuiddijk. (Dossier Blauwe Zones).

Zaanbajes (Pi2) (maart 2016, uitgesteld, 1 juni deels open)

In maart 2016 moeten de eerste gevangenen in de nieuwe Zaanbajes (officieel Pi2) trekken. Ruim 1100 gevangen krijgen plek in bijna 700 cellen, in veel gevallen dus in tweepersoons-cellen. Isoleercellen en cellen voor psychiatrische patiënten zijn eenpersoons. De bouw is ernstig vertraagd door grote waterschade, het wordt eind 2016. Op 1 juni 2016 zijn de eerste psychiatrische gedetineerden in het gebouw getrokken, de ‘echte’ gevangenen zou pas in het najaar komen maar ook dat wordt uitgesteld omdat de veiligheidsvoorzieningen nog niet in orde zijn. Op 6 september opent de Koning de gevangenis wel. (Dossier Zaanbajes)

cel zaanbajes

Dichtbij 2.0 (voor 1 april 2016, bestaat nog steeds, bijna afgesloten juli 2016)

Het hyperlokale nieuwsplatform Dichtbij stopt voor 1 april van dit jaar. Wat erna komt is onduidelijk, eigenaar TMG wil “nieuwe hyperlokale initiatieven ontplooien onder sterke hoofdmerken”. In februari 2016 is de redactie gestopt en kan er ook niet meer gereageerd worden. In tweede kwartaal (en derde) bestaat de site nog steeds. De plannen zouden een ombouw naar Vandaag inhouden. In juli 2016 is gestopt met journalistieke bijdragen van de redactie, alleen meeschrijvers leveren nog kopij. De site is nog wel in de lucht.

MFA Wormer (begin 2016, uitgesteld)

In de Multifunctionele Accommodatie (MFA)in Wormer komen De Bieb, Sociaal Cultureel Centrum Wormerland (SCWO) en het Dienstencentrum Wormerland. Gepland is dat begin 2016 de verschillende organisaties hun intrek gaan nemen op deze locatie midden in Wormer. Dat wordt niet gehaald. In april was er een open dag. Op 8 oktober 2016 wordt het officieel geopend.

mfa

Brug Nauernasche Vaart (april 2016 – uitgesteld, na januari 2017)

Voordat het werk aan de nieuwe Velsertunnel begint, moet de brug over de Nauernasche Vaart (N203) vernieuwd zijn: “klaar voor de volgende 100 jaar” volgens de Provincie. UPDATE: de provincie blijkt geen rekening te hebben gehouden met de bevoorrading van Forbo over het water. De nieuwe brug is smaller waardoor de schepen niet goed bij de fabriek kunnen komen. De bouw is voor onbepaalde tijd uitgesteld, zeker tot na renovatie Velsertunnel die in januari 2017 klaar moet zijn. De provincie wil de extra kosten op de gemeente gaan verhalen. (Dossier Nauernasche Vaart)

brug N203

N203 Wormerveer (april 2016, vertraging)

De N203 tussen Wormerveer en Krommenie gaat volledig op de schop. De weg wordt permanent versmald tot een eenbaansweg, er komen twee rotondes, een nieuw fietspad en een nieuwe fietstunnel. Het werk moet in april 2016 klaar zijn volgens de provincie, dat is niet gelukt, aan delen wordt nog steeds gewerkt, de ovondes zijn af. Die planning staat nog steeds op de website van de provincie. De fietstunnel moest in juli 2016 klaar zijn, dat is bijna gelukt maar omdat de pompen niet werkten, en de belijning, betegeling en verlichting niet waren aangebracht, is de tunnel in augustus alleen op eigen risico te befietsen. De weg is af. (Dossier N203)

Asielzoekerscentrum (onderzoek, voorjaar 2016, 2017)

Het COA heeft bij de gemeente gevraagd of er een Asielzoekerscentrum voor 600 à 800 bewoners zou kunnen komen. De gemeente is welwillend maar heeft nog niet toegestemd. De voorbereidingsstudie zou in het voorjaar van 2016 klaar moeten zijn. Het ZMC heeft zich inmiddels aangemeld, in 2017 komt het oude gebouw leeg. Eind juni werd bekend dat er plek voor 500 asielzoekers in het voormalige UWV-gebouw op de hoek Stationsstraat-Rustenburg komt. In 2017 moeten ze daarin trekken. Of het om 500 gaat gaat is nog maar de vraag.

saendenborch

Bonifatiuskerk (voorjaar 2016)

Restauratie van de vloer. Met kerst moet de Bonifatiuskerk weer te gebruiken zijn. Dat is gehaald, maar de kerk is nu weer voor een paar maanden dicht gegaan.

Dam-tot-dam-fietsroute (onbekend, streven was 2015, deel september 2016 af)

Een recreatieve route naar Amsterdam, via Prins Hendrikkade en Achtersluispolder naar Amsterdam-Noord. In 2011 werd de afspraak tussen Zaanstad, Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam gemaakt om de Dam tot Dam-fietsroute aan te leggen. Het plan was om in 2015 te beginnen maar dat is niet gebeurd. In januari 2016 werd bekend dat de route niet over de Prins Hendrikkade en het Vissershop gaat maar via de Havenstraat en de Den Uylbrug. Aan de Amsterdamse kant wordt gewerkt, in september moet dat stuk af zijn. In juli heeft Amsterdam extra geld in de route gestoken.

fietsroute nieuw

Vincent van Goghweg (20 mei 2016, uitgesteld)

Vandaag begint het groot onderhoud aan de Vincent van Goghweg en omgeving. De werkzaamheden moeten op 20 mei 2016 klaar zijn (als het niet hard gaat vriezen). De straat zelf wordt opgeknapt, het riool en de verkeerslichten worden vervangen. Ook de kademuur van de Jan van Goyenkade, tussen de Mauvestraat en de Hobbemastraat wordt vervangen. Het kruispunt met de Provincialeweg wordt opnieuw geasfalteerd, een deel van de Westzijde wordt herstraat. Bomen, hagen, struiken en bloembollen worden in november 2016 geplant. Het werk is niet op tijd af, in juli 2016 wordt er nog steeds gewerkt. De fietspaden zijn bijna af, de autoroute is wel klaar in augustus 2016.

fietspad vincent van goghweg

Omzoom (uitgesteld tot 2016, was 2015, af)

In 2016 wordt sportpark De Omzoom in gebruik genomen door atletiekvereniging Lycurgus, honk- en softbalvereniging Cromtigers en korfbalvereniging Furore. Toen in november 2014 de eerste schop de grond inging, was er nog sprake van ingebruikneming in 2015. Er wordt hard gewerkt, najaar 2016 moet mogelijk zijn. De meeste onderkomens zijn al af. In juli 2016 zijn de eerste wedstrijden. (Dossier Omzoom)

Omzoom

de Werf (eind 2015 – uitgesteld, tweede helft 2018)

Basisschool De Werf in Zaandijk moet in een nieuw gebouw komen. De planning was dat er gestart werd met bouwen in het 4e kwartaal van 2014, de bouw zou een jaar duren. Bezwaren van bewoners, procedures en Toermalijn-angst hebben tot uitstel geleid. In januari is besluit genomen om de school toch op oude manier te verbouwen, de bezwaren zijn in januari 2016 ongegrond verklaard. De bouw is nu opnieuw uitgesteld, in de tweede helft van 2018 zou het opgeleverd moeten worden. Hier de scholenbouw-planning. (Dossier De Werf)

IBS De Roos (september 2016)

De gemeente wil de noodlokalen bij de school laten slopen, de Roos zegt de lokalen niet te willen verlaten omdat ze niet willen verhuizen onder de voorwaarden van de gemeente.

Busbrug De Binding (2016)

Eind 2015 zou er een onderzoek naar openstelling van busbrug De Binding tussen Westerkoog en Westerwatering komen. Dat is niet gehaald. Het is nu de “intentie dat er in 2016 een haalbaarheidsonderzoek” wordt gedaan naar openstelling. Ondertussen lijkt de gemeente, ondanks eerder toezeggingen nog steeds door te gaan met het versturen van boetes voor het rijden over de brug tijdens feestdagen – iets dat wel degelijk is toegestaan. (Dossier Busbrug)

Topsporthal De Koog (medio 2016)

De hal zal o.a. gebruikt worden door de korfballers van KZ/Hiltext en Volleybal Zaanstad. Daarnaast komt er een sportmedisch centrum en een ROC in het complex. De bouw van het topsportcentrum is in 2015 begonnen. Halverwege 2016 staat de oplevering gepland. In januari 2016 is hoogste punt bereikt. In september trekken de sportclubs erin. De Orkaan nam een kijkje eind juni 2016. (Dossier Topsport)

topsporthal gang

Molen de Ooievaar (herfst 2016)

De molen heeft €50.000 gewonnen bij de Nationale Molenprijs. Daarvoor zou een haventje gebouwd moeten worden om de molen per boot te bereiken. Toen het geld binnen was kondigde Vereniging De Zaansche Molen aan dat ze eigenlijk nog €50.000 nodig hebben. De rest van de subsidie is binnen. In de zomer 2016 moet het haventje af zijn, de hele restauratie is in de herfst achter de rug. In juni 2016 werd de plee-vergunning aangevraagd.

Zaandijkerkerk (eind 2016 – 2017, brouwerij geopend)

Op het terrein rondom de Zaandijkerkerk komt woningbouw en een brouwerij, de kerk zelf wordt opgeknapt en gaat plaats bieden aan appartementen. Eind 2016 moet een deel klaar zijn. De brouwerij met proeflokaal en de winkel zijn in mei 2016 af. De steigers zijn inmiddels verwijderd. De complete restauratie is waarschijnlijk pas in 2017 af. Op de Facebook-pagina worden de werkzaamheden met grote regelmaat in beeld gebracht. Het proeflokaal van brouwerij Hoop is inmiddels geopend. (Dossier Zaandijkerkerk)

ZMC (2016)

De nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) – inclusief een grote supermarkt van Albert Heijn – moet in 2016 klaar zijn. In januari 2016 is de eerste paal voor AH geslagen.

zmc-lean-bam

Warmtenet in Zaandam-Oost (2016)

In 2016 moet het Zaanse warmtenet klaar zijn. Via een biomassacentrale van Bio Forte bij het nieuwe ZMC en restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Poelenburg wordt er warmte terug de wijk ingestuurd: duurzaam en een lagere energierekening.

Sportfondsenbad (2016 – niet gehaald)

In het voormalige Sportfondsenbad aan de Jan van Goyenkade, hoek Mauvestraat, zou een nieuw multifunctioneel gezondheidscentrum moeten komen. In 2015 zou de ingrijpende verbouwing moeten beginnen, in 2016 zouden de gebruikers erin moeten trekken. Dat gaat niet lukken. Het bedrijf is van ontwikkelaar Bakker inmiddels in een faillissementsprocedure geraakt.

Transformatorstation Oostzaan (2016)

Het transformatorstation Oostzaan wordt uitgebreid door netwerkbeheerder TenneT. Het moet in de toekomst geschikt worden om heel Noord-Holland op het 380 kV-netwerk aan te sluiten. De uitbreiding is aan de oostkant van het huidige station Oostzaan. De bezwaren tegen de plannen zijn verworpen op 15 september 2015 waarmee het plan definitief werd. Volgens de borden bij het terrein moet het in 2016 af zijn, in november 2015 mochten buurtbewoners kijken bij de bouw. De Orkaan plaatste foto’s vanuit de kranen die bij de bouw gebruikt worden.

tennet debru

E-plant Hembrugterrein (onbekend, planning was februari 2015, mislukt)

De e-plantjes op het Hembrugterrein hebben maar een paar dagen licht gegeven (en misschien zelf dat niet). Projectmanager Peter Vermeer zei dat in februari 2015 de lampjes permanent zouden branden. Niet gelukt (wij geloven er niet meer in).

Het Loggerhuis (oktober 2016)

De voormalige kleuterschool het Haventje aan de Loggerstraat in Zaandam wordt een woon- zorgcomplex voor 20 mensen met dementie, Alzheimer of geheugenproblemen.

Rozenhof (onbekend, zou medio 2015 klaar zijn, niet gehaald)

Green Real Estate, de eigenaar van de Rozenhof, wil het winkelcentrum revitaliseren. Naar verwachting wordt hier medio 2015 uitvoering aan gegeven. Er wordt gedacht aan hoogbouw (woontoren) op de Rozenhof of zelfs op de Rozengracht. In november 2015 kwam het voorstel ‘langs’ in de raad, er werd namelijk gerefereerd aan een geheime vergadering waarin de plannen met de bewoners zouden zijn besproken. Er was tevens sprake van de bouw van een fietsenstalling op de begane grond. Dat plan lijkt inmiddels vaste vormen aan te nemen. (Dossier Rozenhof)

’t Anker / Subeza (onbekend, planning was oktober 2015)

De voormalige school ’t Anker aan de Slachthuisstraat is verkocht aan stichting Subeza (Famiri). Het Anker is in 2011 gekraakt. De krakers hadden per 1 oktober 2015 moeten vertrekken. Op 17 november 2015 was er een hoorzitting waar de bezwaren tegen de optie om vier keer per maand een feest te organiseren werden toegelicht. In januari 2016 kreeg Subeza een horecavergunning voor één jaar. Partijen strijden nog steeds. (Dossier ’t Anker)

Haaldersbroek (2015, uitgesteld, wordt 2016)

De nieuwe brug die ‘t Kalf met Haaldersbroek verbindt, zal in 2016 gebouwd worden. Aanvankelijk zou de brug al in 2015 worden vervangen. De nieuwe brug wordt ietsje breder (van 2,50 naar 3 meter) om meer ruimte te maken voor de nood- en hulpdiensten.

2017

Crommenije (begin 2017, zomer 2017)

Het nieuwe buitenbad (50 meter, met springtoren) en binnenbad (25 meter), de peuter- en kleuterbaden en de horecavoorzieningen zijn voor begin 2017 gepland. Er zijn problemen met de sanering opgetreden, enkele maanden uitstel zijn waarschijnlijk. In januari 2016 werd bekend dat er geen aannemer gevonden kon worden die het volgens de bestaande eisen en binnen de begroting wil de bouwen. Opnieuw uitstel dus (zomer 2017). Bovendien wordt de bouw 1 miljoen duurder. (Dossier Crommenije)

Et Buut en Westerkim (april 2017 – uitgesteld 2017, tweede helft 2018)

De basisscholen Et Buut en Westerkim verhuizen naar het voormalige Garage Zwartterrein naast het Volkspark aan de Provincialeweg. Volgens het laatste Inverdanplan (15.2) is de oplevering een half jaar uitgesteld tot september 2017 en nu tot maximaal 2018. In oktober willen de scholen het gebouw betrekken.

Noordsterpark Wormerveer (voorjaar 2017)

Het Noordsterpark (tussen Provincialeweg N246 en de Ned Benedictweg) in Wormerveer wordt opnieuw ingericht. In september 2016 moet met de werkzaamheden worden begonnen. In het voorjaar van 2017 moet het park dan helemaal klaar zijn.

Station Zaandam (voorjaar 2017 – uitgesteld: september 2017)

Nieuwe entree, fietsverbinding, fietsenstalling, overkapping… kortom: een kers op de taart van Inverdan. De realisatie is half jaar uitgesteld. Architect Nunc zette een filmpje op hun site om te laten zien hoe het eruit gaat zien. Inmiddels is er ook een filmpje van de fietsen-Droogschuur. (Dossier Station Zaandam)

Kalverhoek /AZ (2017)

Met ingang van het seizoen 2015-2016 gaat de AZ-jeugd op het Kalverhoek-sportpark (ZCFC) trainen, in het seizoen 2016-2017 moet de accommodatie af zijn en gaat ook de selectie er trainen. (Dossier AZ)

Bart Smit wordt Intertoys (eerste kwartaal 2017)

Winkelconcern Blokker, onder meer eigenaar van Bart Smit, Intertoys en Toys XL, gaat al deze winkels voortzetten als Intertoys. De winkels van Bart Smit worden omgebouwd in het eerste kwartaal van 2017.

bartsmit1989

Kleine Wildernis Darwinpark (november 2017)

In het Zaandamse Darwinpark komt de eerste Kleine Wildernis van Nederland. In november 2018 wordt dit bos aangeplant. Na twee jaar moet het bos zelfvoorzienend worden, en na tien jaar lijkt het al op een 100 jaar oud oerbos. (Dossier Kleine Wildernis)

Solaroad fietspad (november 2017)

In november 2014 aangelegd, gefinancierd door o.a. de Provincie Noord-Holland, totale kosten bij aanvang geraamd op € 3 miljoen. Na een jaar moest de deklaag worden vervangen wegens ernstige beschadigingen. Of de opbrengst opweegt tegen de kosten is een punt van discussie. Na drie jaar is het experiment afgelopen. (Dossier Solaroad)

solaroad_aanleg

Molenmuseum (2017 – uitgesteld tot september 2018)

Het Mopenmuseum, nu gevestigd aan de Museumlaan in Koog a/d Zaan, wil naar de Zaanse Schans met een Molen-experience. Het geld is nog niet gevonden. Het museum wilde aanvankelijk in 2017 verhuisd zijn maar dat is al een jaar later geworden: september 2018 moet de opening zijn. De gemeente eist dat het museum afstemt met het Zaans Museum om tot een gezamenlijk plan te komen.

De Hemmes (2017)

Ontwikkeling van het schiereiland De Hemmes met molens en huizen. Energie moet op duurzaam opgewekt worden. De eerste zou De Zaadzaaijer moeten worden. In juni 2016 werd gekend dat in 2017 de eerste molen op de Hemmes gebouwd moet worden. (Dossier De Hemmes)

poelziijde hemmes

Wilhelminasluis (uitgesteld tot minstens 2017, zou begin 2015 af zijn).

Volledige vernieuwing van de sluis. Aanbesteed 2012, in 2013 zou begonnen worden met het werk maar dat werd al een jaar later. Snel en goedkoop was het lang, lang en duur is de uitkomst. Niet in begin 2015 en niet april 2016 (foto) klaar. De einddatum is nu 2017. Bouwer Heijmans (die de klus kreeg omdat ze het goedkoop kon bouwen) vraagt inmiddels 17 miljoen extra aan de provincie omdat die essentiële informatie zou hebben achtergehouden. De doorvaarbreedte is tijdelijk vergroot in de zomer.(Dossier Wilhelminasluis)

wilhelminasluis april 2016 klaar

Zorgwoningen PostNL (2017)

De Gemeente Zaanstad wil een versnelde procedure gebruiken om een gebouw met 100 zorgwoningen te laten bouwen op de plek waar het voormalige gebouw van Post NL aan het Mahoniehout / Vurehout in Zaandam was gevestigd. Het pand is vorige maand gekraakt nadat het volgens de krakers tweeënhalf jaar heeft leeggestaan. Op het terrein wil ontwikkelaar Stebru woontorens met 100 zorgwoningen bouwen. Zaanstad stelt voor om bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de omgevingsvergunning(en) gelijktijdig te laten doorlopen. Dat zou de procedure, die wel eens twee jaar zou kunnen duren als er bezwaar gemaakt wordt, met een jaar of meer kunnen bekorten.

Thorbeckeweg (2017)

In 2017 wordt gedurende driekwart jaar groot onderhoud uitgevoerd aan de Thorbeckeweg (N516). De provincie wil de overlast beperken door verkeer om te leiden, in het weekend te werken of verkeer via een strook langs het werkverkeer te laten rijden. De gemeente Zaanstad bestudeert meer radicale oplossingen. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een nieuwe afrit aan de noordkant van de Prins Bernhardweg (A7) ter hoogte van Oostergouw te maken. Ook een nieuwe ongelijkvloerse kruising op de Thorbeckeweg ter hoogte van de busbrug De Vlinder is een optie die bestudeerd moet worden volgens de gemeente.

2018

A8-A9 (2018)

Op 11 november 2016 worden de resultaten van studies naar de verschillende alternatieven gepresenteerd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Daar is besloten nog vooralsnog geen enkel alternatief afvalt. Alle alternatieven worden verder uitgewerkt. Een “concept voorkeursalternatief” wordt in het voorjaar van 2016 verwacht. Na de inspraakperiode wordt het voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten definitief vastgesteld. De realisatie kan dan in 2018 van start gaan. Eind 2015 kwam reactie Unesco op doorsnijding Stelling van Amsterdam, alleen de variant waarbij de bestaande wegen worden aangepast, tast de Stelling niet aan. Er zijn nu nog maar twee varianten in onderzoek: een aanpassing van de bestaande route door Krommenie of de Heemskerk-variant (7 op de kaart). (Dossier A8-A9)

a8 a9 kaartje

Cultuurcluster (2018)

De bouw van het € 30 miljoen kostende Cultuurcluster zou in 2017 moeten beginnen. Eind 2015 of begin 2016 moet bekend worden wie het gaat bouwen. Dat wordt dus minstens begin 2016 omdat er eind 2015 nog een studie wordt gedaan naar de mogelijke bouw van 50 appartementen bovenop het cultuurcluster (die lijken er niet te komen). In 2017 moeten alle instellingen ook zijn samengevoegd. In december 2015 is voorlopig ontwerp gepresenteerd. In april 2016 zijn gedetailleerde plannen gepresenteerd. (dossier Cultuurcluster)

zonnepanelen cultuurcluster

Zaanbrug (juni 2018)

In januari 2017 wordt begonnen worden met de bouw van de nieuwe Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer. Dat is later dan in eerste instantie was gepland, maar een eerdere start zou betekenen dat de brug dicht is als ook de Velsertunnel wordt opgeknapt. Dat zou tot extra verkeershinder leiden. In oktober 2015 moet een definitief voorontwerp klaar zijn, in de eerste helft van 2016 volgt de aanbesteding, in januari 2017 begint dus de bouw terwijl de brug in juni 2018 klaar moet zijn. Cruciaal is of de Wilhelminasluis dan klaar is, zo niet, kan het langer duren. De gemeente Wormerland wil een brug met een doorvaarhoogte van drie meter, dat zou echter een probleem op gaan leveren – ook dat zou vertraging op kunnen leveren. In april 2016 is ook de gemeente Zaanstad akkoord gegaan. (Dossier Zaanbrug)

zaanbrug2 copy

Distributiecentrum Albert Heijn (medio 2018)

Naast het distributiecentrum van Albert Heijn aan de Hoofdtocht op bedrijventerrein Westerspoor in Zaandam komt een nieuw distributiecentrum met een oppervlakte van 23.000 vierkante. Volgens de website van Distrifood is de bedoeling dat het nieuwe distributiecentrum halverwege 2018 in gebruik wordt genomen. De nieuwbouw moet het huidige vestiging gaan vervangen

Fietstunnels Leeghwaterweg (2018)

Op het kruispunt Leeghwaterweg met de Zuiderweg moeten fietstunnels komen. Daarnaast komt er een rotonde voor het autoverkeer. De kruising (gemeente Wormerland) is de belangrijkste ontsluiting van ’t Kalf. De werkzaamheden vinden plaats in 2017 en 2018.

Basisschool Tamarinde (2018, mogelijke uitloop tot 2020)

De Tamarinde moet over twee jaar af kunnen zijn, maar er is uitloop tot midden 2020. Hier de scholenbouw-planning.

2019

Toermalijn (uitgesteld tot 2019, planning was 2015)

Basisschool De Toermalijn aan de Marktstraat / Krommenieërpad in Wormerveer wil een nieuwe school. In november 2014 begint de sloop, in begin 2015 zou met de bouw begonnen moeten worden. Omwonenden dienen bezwaar in, ze gaan naar de rechter als ze geen gehoor bij de gemeente vinden en krijgen op alle punten gelijk. En er wordt ook nog eens asbest gevonden op het terrein. De gemeente besluit tot ’totale reset’. Er is gezocht naar nieuwe locaties in september 2015. Op 1 december 2015 worden de resultaten van het locatieonderzoek gepresenteerd (een teleurstelling volgens de bewoners die geen nieuwe informatie kregen), in januari 2016 moet het Zaans Beraad zich er over uitspreken. In januari 2016 is bepaald dat de school op het Noordeinde komt. Als de procedures probleemloos verlopen zou het gebouw in herfst 2019 klaar zijn. Hier de scholenbouw-planning. (Dossier Toermalijn)

plannen toermalijn noordeinde

IKEA (2019)

In 2012 tekent Ikea een intentieovereenkomst met de gemeente Zaanstad. In de jaren daarop wordt er uitgesteld, aangepast en teruggetrokken. Maar in 2015 zegt IKEA toe naar Zaandam te komen maar behoudt zich het recht voor om pas later (of helemaal niet) te gaan bouwen. Tot 1 januari 2019 mag ze daar over nadenken. Ondertussen is de gemeente begonnen met de sloop van de Bruynzeel-hallen. In juli 2016 is die sloop afgerond. (Dossier IKEA)

bruynzeel 29 juli 2016 uitgelicht

Herman Gorterschool (2019)

Ook de Herman Gorterschool moet nog flink wachten. De school aan de Smitstraat moet medio 2019 af zijn maar als er problemen komen is halverwege 2021 ook mogelijk. De vestiging op de Doniastraat zou begin 2021 klaar kunnen zijn maar het zou ook een jaar later kunnen worden. Hier de scholenbouw-planning

2020

Klimaatneutraal (2020)

Zaanstad wil volledig klimaatneutraal zijn in 2020. Duurzaam inkopen, stimulering zonne-energie, zelf duurzaam (elektrisch reizen). In januari heeft de PvdA gesteld dat dit waarschijnlijk niet gehaald wordt, o.a. door provinciaal beleid (tegen windmolens). (Dossier Klimaatneutraal)

2022

Nauerna (2022)

De stortlocatie Nauerna wordt in drie fasen getransformeerd tot een landschapspark van zo’n 60 hectare. De eerste 12 hectare is opengesteld op 27 juni 2015. De tweede fase vergroot het park in 2018 tot 33 hectare en uiteindelijk wordt het park in 2022 voltooid. Tot 1 april 2022 wordt er gestort op de locatie. Gerekend vanaf 2012 komt er 2 miljoen m3 afval bij. Een bedrijfsterrein van 15 hectare voor opslag en recycling van afval. Inmiddels is molen De Haan in Nauerna gearriveerd. Die moet windenergie aan het dorp gaan leveren. De werkgroep en afvalzorg zitten nog steeds niet op één lijn. (dossier Nauerna)

eindplan nauerna

onbekend

100 energieneutrale huizen (onbekend)

Het eerste energie-neutrale huis uit een serie van 100 in Wormerveer is officieel in gebruik genomen. Het project is een initiatief van Urgenda. Wanneer de 100 huizen gerealiseerd moeten zijn is onbekend. De gemeente Zaanstad wil een regeling in het leven roepen waarbij naast een subsidie ook een ‘zachte’ lening afgesloten kan worden om het energieneutraal te maken. (Dossier Urgenda)

De Eilander (onbekend)

Een beeld op de kop van het Eiland (Kimito) moet De Eilander gaan heten. Er is een vergunning voor het kunstwerk van kunstenaar Rob Sweere: De Eilander. Op 13 oktober 2015 was er een hoorzitting waarbij bewoners bezwaren uitten. De bezwaren zijn eind 2015 ongegrond verklaard. Inmiddels (juni 2016) wordt het beeld gebouwd. (Dossier De Eilander)

beeld eilander

Ar-Rahma Moskee (onbekend)

In 2013 begon de Stichting Kleurrijk Saendelft met fondsenwerving voor een moskee in Saendelft. In april 2014 gaf Zaanstad een document af waarin ze zei grond aan de stchting te willen verkopen. Het plan riep veel emoties op door de betrokkenheid van de omstreden prediker Tariq Ibn Ali. Ook waren doelen en naamgeving van de stichting niet duidelijk. Het voornaamste probleem is dat er niet genoeg geld is. In de zomer van 2015 zei de gemeente niet verder te onderhandelen vanwege de ontbrekende middelen. De stichting kondigde een kort geding aan dat nooit plaatsvond. Op 3, 4 en 5 december 2015 was er een fondsenwerving die ruim € 10.000 opbracht. In januari 2016 is er grondonderzoek gedaan, een routine bij een mogelijke verkoop. (Dossier Ar-Rahma)

moskee november copy

MAAK.Zaanstad (onbekend)

Een ambitieus toekomstprogramma zonder echte einddatum: Knooppunt Koog/Zaandijk verstadsen (ADM zou weg moeten, daar woningbouw), aansluiting van de stad op het openbaar vervoersnet van Amsterdam (sneltram? Metro?), een ongelijkvloerse oplossing voor de kruising tussen spoor en weg bij de Guisweg en uitbreiding van Zaanse Schans tot ‘Old Holland’-openluchtmuseum’ en de inrichting van een museumkwartier. (dossier Maak.Zaanstad)

Station Zaandijk – Zaanse Schans (onbekend)

Station Zaandijk moet Zaandijk – Zaanse Schans gaan heten als het aan de gemeente ligt. Koog Bloemwijk moet Koog a/d Zaan gaan heten. Gemeente Zaanstad heeft dit inmiddels bij de NS aangevraagd. Het plan is goedgekeurd. Bovendien gaat het hele gebied op de schop.

Zaanse markthal (onbekend)

Het Rozenhof moet volgens Mark Damman een overdekte foodmarkt worden. Damman heeft zijn plannen bij verschillende groepen gepresenteert. (Dossier Zaanse Markthal)

Spatter-Fortuinflats Wormer (onbekend)

Aan de Spatterstraat en de Fortuinstraat in Wormer worden de bestaande flats gesloopt. WormerWonen besloot in 2014 om flats te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen. In juni 2015 zijn de plannen gepresenteerd.

De Kraaien (onbekend)

Hockeyclub De Kraaien wil graag naar de Fortuinweg in Zaandijk verhuizen. Ze hebben inmiddels het onderhoud aan hun eigen complex opgeschort en voorbereidingen getroffen voor vertrek. De gemeente heeft nog niet beslist. Men staat sympathiek tegenover het plan maar het is duur (ongeveer € 4 miljoen). De verhuizing is inmiddels toegezegd, de termijn nog onduidelijk. (dossier Kraaien)

Westzijde (onbekend)

De architecten van Heren 5 ontwikkelden een nieuwe visie op de Westzijde: een parelketting. Het stuk tussen Gedempte Gracht en de Verkadefabriek moet een gebied worden met brede stoepen vol bomen en terrassen.

Brokkingterrein (onbekend)

Het Brokkingterrein aan de Noordzaan tussen Wormerveer en Westknollendam staat al jaren leeg. Maar daar moet verandering in komen: een hotel met restaurant, een grand café, vergaderfaciliteiten, fitness/wellness, (sloepen)haven of een terminal voor recreatievaart over de Zaan. In november 2015 werden gedetailleerde plannen gepresneteerd voor de voormalige veekoekenfabriek De Pijl. Inmiddels zijn er meer details over de plannen bekend gemaakt. (Dossier Brokking)

brokking de pijl zaanzicht

Bloemendaal (onbekend)

Naast het Wormerveerse Brokkingterrein ligt het eiland Bloemendaal. Een rapport van de gemeente Zaanstad uit 2013: “een toeristisch/recreatieve invulling is kansrijk. Gedacht kan worden aan een strand met café-restaurant, kleinschalige verblijfsaccommodaties voor bezoekers van de jachthaven en wellnessfuncties.” In januari 2014 tekende wethouder Dennis Straat een intentieovereenkomst met Afvalzorg over de ontwikkeling van het eiland. Er werd geen einddatum genoemd. (Dossier Bloemendaal)

Mercurius (onbekend)

Voor fabriekspand Mercurius, een officieel rijksmonument, was € 1,5 miljoen gevraagd. Het voormalige graanpakhuis staat aan de Veerdijk 32 in Wormer en wordt verkocht in opdracht van de Provincie Noordholland. Volgens het bestemmingsplan kan er detailhandel en horeca in gevestigd worden, maar het kan ook een maatschappelijke functie krijgen of als kantoor worden gebruikt. Op 14 mei 2015 zou worden bepaald wie de nieuwe eigenaar wordt maar op dat moment was geen geen acceptabel bod.

Windpark Noordzeekanaal (onbekend)

De gemeente Zaanstad wil een windpark van 11 of 12 turbines aan het Noordzeekanaal. Omdat zoiets volgens de huidige richtlijnen van de provincie Noord-Holland onmogelijk is, heeft de gemeente een brandbrief aan de provincie geschreven waarin gevraagd wordt de voorwaarden te versoepelen.

Pannenkoekenrestaurant (onbekend)

Er komt een pannenkoekenrestaurant met een B&B, botenopslag, een steiger, een speelweide en reclame-uitingen naast het pand Vaartdijk 23 in Assendelft. In april 2016 heeft de gemeente een vergunning verleend.

botenopslag vaartdijk

Jacob Visterrein (onbekend)

Woningbouwplannen voor het Jacob Visterrein aan de Zaanse Schans gaan niet door. De voltallige oppositie (POV, ZIP, DZ, Groenlinks, SP, ROSA) aangevuld met VVD en PvdA waren tegen. Het plan van eigenaar Rito Holding hield in dat er tien woningen gebouwd zouden worden op laatste stukje van de Zaanse Schans. Wat er nu moet gebeuren is onduidelijk. De gemeente is overleg met de eigenaar (februari 2016) maar die blijft bij zijn plan voor woningbouw. (Dossier Jacob Vis)

Fietspad Haansloot (onbekend)

De actiegroep die in het geweer is gekomen tegen het plan om een fietspad aan te leggen in de Krommenieër Woudpolder heeft een formeel vervolg gekregen. Op 11 februari 2015 is de stichting Krommenieër Woudpolder opgericht. Doel is de plannen voor een fietspad langs de Haansloot tegen te houden.

Politiebureaus (onbekend)

Van de zeven Zaanse politiebureaus sluiten de vestigingen in Krommenie (Heiligeweg), Assendelft (Dorpsstraat 566) en Zaandam (Vermiljoenweg). Het bureau dat nu aan de Nicolaasstraat in Zaandam zit gaat waarschijnlijk verhuizen, de nieuwe plek is nog niet bekend gemaakt.

Ecodorp (onbekend)

De vereniging Eco aan de Zaan wil een Ecodorp in de Zaanstreek bouwen. In overleg met de gemeente gaat de vereniging voor twee plekken een plan uitwerken: het Chromos-terrein in Krommenie en De Saenden-velden in Wormerveer. De voorkeur gaat uit naar de laatste plek.

Stadsverwarming Zaanstad-Noord (gaat niet door)

Zaanstad heeft bijna een half miljoen subsidie gekregen om stadsverwarming in Zaanstad-Noord te ontwikkelen. The Amsterdam Economic Board heeft een Uitvoeringsprogramma Warmte- en koudenetten MRA voor duurzame energievoorzieningen. In het kader van dat programma heeft Zaanstad met de Amsterdam Economic Board een subsidieaanvraag gedaan in het kader van de Europese Energy Efficiency Fund (EEEF). De plannen zijn inmiddels gestopt.

Fietstunnel Guisweg (afgeschoten)

Voor een fietstunnel onder de Guisweg was al 15 miljoen subsidie binnengehaald. In november 2015 besloot het college de fietstunnel af te schieten. Men wilde liever een ‘integrale oplossing’ (autotunnel). De Fietsersbond is nog steeds voor de fietstunnel, vooral omdat ze meer ongelukken vreest.

Fort Krommeniedijk (onbekend)

In het fort komen 26 wooneenheden voor jongeren met een autistische aandoening. Project van Amsterdamse zorginstelling Heeren van Zorg. Zij zijn ook actief in het project in de Zaandijkerkerk.

De Kroon (gaat niet door)

Plan van Ruud Moes om winkelcentrum met daarboven woningen aan de Peperstraat te bouwen.

Hostel Westzijde (onbekend)

In het pand op de hoek Westzijde – Botenmakerstraat komt waarschijnlijk een hostel. Bij de gemeente is voor het pand Westzijde 43 een omgevingsvergunningen voor een “reguliere voorbereidingsprocedure” verleend voor de vestiging van een hostel. Op de benedenverdieping van het pand is nu een sushi-afhaalcentrum gevestigd, daarvoor zat er een hypotheek-adviseur. In het verleden was slagerij Post in het pand gevestigd.

Rozengrachttoren (???)

De Rozengrachttoren is gepland naast de V&D waar nu de bankjes staan. Het bestemmingsplan voor die plek voorziet op dit moment in een woontoren van zo’n 35 meter hoog, maar het plan is om daar nog 2 woonlagen bovenop te gooien (naar 53m hoogte). Uiteindelijk zal de toren 40 woningen herbergen en op de begane grond voorzien in 350m2 commerciële ruimte.

Rozengrachttoren Markt 2

Roltrappen bij Inntel-Hotel (???)

De roltrappen worden vervangen door vaste exemplaren waar je zelf op en af moet lopen. Wel worden er drie ‘rustmomenten’ ingebouwd in de nieuwe exemplaren. Binnen zes jaar zou de éénmalige investering van een vaste trap zijn terugverdiend door de besparing op beheer- en onderhoudskosten. In juni 2016 werd bekend dat er toch een roltrap blijft.

Terras Gedempte Gracht (???)

Op de hoek Westzijde – Gedempte Gracht wil de viswinkel (De Zwaan) een terras.

Fietspad langs Ned Benedictweg (???)

Langs de Ned Benedictweg in Wormerveer, tussen de Witte Bijlweg, vlak bij de Clausbrug, en de Samsonweg, vlakbij de Provincialeweg naar West Graftdijk wordt een nieuw fietspad aangelegd.

Aldi Assendelft (???)

Van de Gragt wil op het eigen terrein, Dorpsstraat 707, een vestiging van de Aldi. Termijn is nog niet bekend gemaakt. Het zou om een verhuizing van Beethovenstraat Zaandam (al lang dicht) en Koog a/d Zaan (maar die is al verhuisd naar Kogerveld) gaan, ander komt de gemeente in problemen met z’n eigen detailhandelsvisie. (foto OogOpAssendelft)

Slider Aldi oog op Assendelft.jpg-large

Regenboogzebrapad (???)

In Zaanstad is een raadsmeerderheid voor een regenboogzebrapad, ook wel Gaybrapad genoemd. Het regenboogzebrapad dient volgens GroenLinks, ZIP, ROSA, SP, VVD en D66 om “het belang van diversiteit en solidariteit met LHBT’ers zichtbaar maken en de emancipatie van LHBT´ers kracht bij te zetten.” LHBT’ers zijn Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders.