Er wordt veel gebouwd in de Zaanstreek, en nog veel meer gepland. In de rubriek In de Steigers gaan we die plannen bijhouden.

Deze week nieuw: Hotel D’ Vijf Broers, Vinkenstraat, Fietsroute Oostzaan, Centrum Zaandam, Dam-tot-dam-fietsroute, Sportfondsenbad, Brokkingterrein

Updates: Toermalijn, Centrum Zaandam, Wilhelminasluis, Yada Yada.

Gerealiseerd: niks.

Elke week gaan we terug in het Orkaan-archief en vullen we het overzicht aan: wat is gepland, wat is op schema, wat is te laat; wat krijgen we nooit te zien en wat is er af! Deze week: versie VII. Bijgewerkt t/m juni 2015.

omzoomOmzoom (2015 – uitgesteld: 2016)

In 2016 wordt sportpark De Omzoom in gebruik genomen door atletiekvereniging Lycurgus, honk- en softbalvereniging Cromtigers en korfbalvereniging Furore. Tien in november 2014 de eerste schop de grond inging, was er nog sprake van ingebruikneming in 2015. (Dossier Omzoom)

Krimpenburg (2015 –  uitgesteld)

De bouw appartementencomplex Krimpenburg aan ’t Krimp in Zaandam (de straat van het Czaar Peterhuisje) had in oktober 2014 moeten starten. Dan zou in 2015 opgeleverd kunnen worden. Dat is niet gelukt. Het najaar van 2015 is nu het plan. Maar er is in halfweg november nog geen bouwactiviteit te bespeuren.

Wilhelminasluis (begin 2015 – uitgesteld tot minstens 2017)

Volledige vernieuwing van de sluis. Aanbesteed 2012, in 2013 zou begonnen worden met het werk maar dat werd al een jaar later. Snel en goedkoop was het lang, lang en duur is de uitkomst. De einddatum wordt “nader bekend gemaakt” volgens de provincie. Bouwer Heijmans (die de klus kreeg omdat ze het goedkoop kon bouwen) vraagt inmiddels 17 miljoen extra aan de provincie omdat die essentiële informatie zou hebben achtergehouden. (Dossier Wilhelminasluis)

Luchthuis Monet (oktober 2015 – uitgesteld)

Bouwondernemer Jan Hein Bakker herbouwt het Luchthuis aan de Westzijde, zoals dat te zien is op Monets schilderij “Thee- en luchthuizen aan de Zaan” uit 1871. In oktober 2015 moet het pand klaar zijn. Niet gelukt.

’t Anker / Subeza (oktober 2015 – uitgesteld)

De voormalige school ’t Anker aan de Slachthuisstraat is verkocht aan stichting Subeza (Famiri). Het Anker is in 2011 gekraakt. De krakers hadden per 1 oktober 2015 moeten vertrekken. Op 17 november 2015 was er een hoorzitting waar de bezwaren tegen de optie om vier keer per maand een feest te organiseren werden toegelicht. (Dossier ’t Anker)

Yada Yada (november 2015 – uitgesteld – klaar – opnieuw uitgesteld)

Yadayada opent op zondag 1 november 2015 zijn deuren op het Hembrugterrein (inmiddels uitgesteld tot 15 november). Het moet een plek worden voor food (culinaire creativiteit), exotische sieraden, vintage en antiek, muziek en street art. Op 15 november was het inderdaad open. Twee weken later was de zaak alweer dicht omdat het gebouw niet warm te stoken zou zijn. In maart zou het weer open gaan. (Dossier Yada Yada)

Huis te Zaanen (1 december 2015)

Huis te Zaanen aan de Zaanbocht in Wormerveer is op 1 september voor een “grondige verbouwing” twee maanden dichtgegaan. Opening derhalve verwacht op 1 december 2015.

Fietspad Ned Benedictweg (eind 2015)

Eind dit jaar moet de fietsverbinding tussen de Ned Benedictweg (langs industrieterrein Noorderveld) en het Noorddijk klaar zijn. De Zaanse fietsersbond, als ondernemers op bedrijventerrein Noorderveld zijn erg blij met de oplossing die het bedrijventerrein beter toegankelijk maakt.

symon spiersweg luchtRotonde Hembrugterrein (december 2015)

Het Hembrugterrein krijgt een nieuwe toegang. Ter hoogte van Symon Spiersweg wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd. Er komt een rotonde.

Toermalijn (2015 – uitgesteld)

Basisschool De Toermalijn aan de Marktstraat / Krommenieërpad in Wormerveer wil een nieuwe school. In november 2014 begint de sloop, in begin 2015 zou met de bouw begonnen moeten worden. Omwonenden dienen bezwaar in, ze gaan naar de rechter als ze geen gehoor bij de gemeente vinden en krijgen op alle punten gelijk. En er wordt ook nog eens asbest gevonden op het terrein. De gemeente besluit tot ’totale reset’. Er is gezocht naar nieuwe locaties in september 2015. Op 1 december 2015 worden de resultaten van het locatieonderzoek gepresenteerd (een teleurstelling volgens de bewoners die geen nieuwe informatie kregen), in januari 2016 moet het Zaans Beraad zich er over uitspreken. (Dossier Toermalijn)

Ons Huis Koog a/d Zaan (eind 2015)

De villa aan de Lagedijk 33 is het voormalige huis van de familie Honig, daarna buurthuis Ons Huis en zijn er vijf wooneenheden, er is opvang voor een –tijdelijk- dakloze, atelierruimte, en kantoor-, studie,- en oefenruimte van De Kift. De bewoners willen het pand kopen. Eind 2015 zou dat rond moeten zijn. De Kift speelde al een benefiet-concert (voor henzelf dus eigenlijk).

Groeneveld Eten terras (eind 2015)

Er was ooit een terras bij De Groene Smaak in Zaandijk maar toen nieuwe eigenaren Groeneveld Eten dat wilden voortzetten klaagde de buren. De hele zomer van 2015 is het terras dicht geweest. In oktober was er een hoorzitting. De uitspraak wordt nog dit jaar verwacht. (Dossier Groeneveld)

Bonifatiuskerk (kerst 2015)

Restauratie van de vloer. Met kerst moet de Bonifatiuskerk weer te gebruiken zijn.

Dam-tot-dam-fietsroute (2015 – niet gehaald)

Een recreatieve route naar Amsterdam, via Prins Hendrikkade en Achtersluispolder naar Amsterdam-Noord. In 2011 werd de afspraak tussen Zaanstad, Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam gemaakt om de Dam tot Dam-fietsroute aan te leggen. Het plan was om in 2015 te beginnen maar daar lijkt het niet echt op.

2016

Centrum Zaandam (4 januari 2016 – uitgesteld)

In 2016 mogen ’s middags en op koopavonden geen auto’s meer door het centrum van Zaandam. Op de Beatrixbrug en in de Czaar Peterstraat bij de Vomar komen zogenaamde ‘pollers’, verzinkbare palen, die overdag tussen 12:00 en 18:00 uur en op koopavonden tot 21 uur omhoog gaan. In november 2015 worden de pollers geplaatst en getest, op maandag 4 januari 2016 gaan ze definitief omhoog. De Westzijde gaat in 2017 op de schop terwijl De Vinkenstraat al in 2016 wordt aangepakt, “na het gereedkomen van de nieuwe Wilhelminasluis” aldus het college, maar dat wordt dus gehaald. In december 2016 werd bekend dat het afsluiten zeker tot de zomer van 2016 wordt uitgesteld.

Ondernemersfonds_Zaanstad-750x400Ondernemersfonds (begin 2016 – uitgesteld)

Een ondernemersfonds wordt gefinancierd uit de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor bedrijven. Het geld wordt besteed in het gebied waar het bedrijf dat heeft bijgedragen is gevestigd. Met een ondernemersfonds zou de economie van Zaanstad versterkt moeten worden. De initiatiefnemers wilden in januari 2016 beginnen. Het college vond het plan niet goed genoeg. (Dossier Ondernemersfonds)

Poelenburg (15 januari 2016)

De nieuwe straat Poelenburg krijgt een nieuw wegdek, rotondes en nieuwe fietspaden. (Dossier Poelenburg)

Blauwe zones Zuiddijk (begin 2016)

De winkeliers van de Zuiddijk hebben gevraagd om Blauwe Zones (net zoals in Wormerveer, Krommenie, Zaandijk en Koog a/d Zaan). De motie om ze in te voeren haalde het net niet. Begin 2016 wordt het verkeersonderzoek besproken waarop beslist kan worden of ze er komen. Invoering kost echter wel geld (€ 40.000 per jaar) terwijl de vrees bestaat dat andere gebieden zullen volgen. (Dossier Blauwe Zones).

toekan uitgelichtVan der Valk Oostzaan (begin 2016)

Het hotel (26 meter hoog, 144 kamers, een restaurant, Live Cooking buffet, 13 banquetingzalen, wellness-voorzieningen en een zwembad) gaat begin 2016 open. (Dossier Van der Valk)

Zaanbajes (Pi2) (maart 2016)

In maart 2016 moeten de eerste gevangenen in de nieuwe Zaanbajes (officieel Pi2) trekken. Ruim 1100 gevangen krijgen plek in bijna 700 cellen, in veel gevallen dus in tweepersoons-cellen. Isoleercellen en cellen voor psychiatrische patiënten zijn eenpersoons. (Dossier Zaanbajes)

brug N203Brug Nauernasche Vaart (april 2016 – uitgesteld, januari 2017)

Voordat het werk aan de nieuwe Velsertunnel begint, moet de brug over de Nauernasche Vaart (N203) vernieuwd zijn: “klaar voor de volgende 100 jaar” volgens de Provincie. UPDATE: de provincie blijkt geen rekening te hebben gehouden met de bevoorrading van Forbo over het water. De nieuwe brug is smaller waardoor de schepen niet goed bij de fabriek kunnen komen. De bouw is voor onbepaalde tijd uitgesteld, zeker tot na renovatie Velsertunnel die in januari 2017 klaar moet zijn. (Dossier Nauernasche Vaart)

N203 Wormerveer (april 2016)

De N203 tussen Wormerveer en Krommenie gaat volledig op de schop. De weg wordt permanent versmald tot een eenbaansweg, er komen twee rotondes, een nieuw fietspad en een nieuwe fietstunnel. Het werk moet in april 2016 klaar zijn volgens de provincie. Die planning staat nog steeds op de website van de provincie. (Dossier N203)

Lidl Zaandam (voorjaar 2016)

De nieuwe Lidl komt op het Boere Jonkerplein in de Slachthuisbuurt aan de Dr. H.G. Scholtenstraat in Zaandam, de bouwer zegt dat de winkel in het voorjaar van 2016 wordt opgeleverd.

Asielzoekerscentrum (onderzoek, voorjaar 2016)

Het COA heeft bij de gemeente gevraagd of er een Asielzoekerscentrum voor 600 à 800 bewoners zou kunnen komen. De gemeente is welwillend maar heeft nog niet toegestemd. De voorbereidingsstudie zou in het voorjaar van 2016 klaatr moeten zijn.

Busbrug De Binding (2016)

Eind 2015 zou er een onderzoek naar openstelling van busbrug De Binding tussen Westerkoog en Westerwatering komen. Dat is niet gehaald. Het is nu de “intentie dat er in 2016 een haalbaarheidsonderzoek” wordt gedaan naar openstelling. (Dossier Busbrug)

bennis copyBennis Uitvaart Krommenie (2016)

Bennis Uitvaart bouwt een afscheidscentrum aan de Padlaan 1 in Krommenie. In 2016 moet het af zijn.

Topsporthal De Koog (medio 2016)

De hal zal o.a. gebruikt worden door de korfballers van KZ/Hiltext en Volleybal Zaanstad. Daarnaast komt er een sportmedisch centrum en een ROC in het complex. De bouw van het topsportcentrum is in 2015 begonnen. Halverwege 2016 staat de oplevering gepland. (Dossier Topsport)

zaandijkerkerk bouw uitgelichtZaandijkerkerk (eind 2016)

Op het terrein rondom de Zaandijkerkerk komt woningbouw en een brouwerij, de kerk zelf wordt opgeknapt en gaat plaats bieden aan appartementen. Eind 2016 moet het klaar zijn. (Dossier Zaandijkerkerk)

ZMC (2016)

De nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) – inclusief een grote supermarkt van Albert Heijn – moet in 2016 klaar zijn.

Warmtenet in Zaandam-Oost (2016)

In 2016 moet het Zaanse warmtenet klaar zijn. Via een biomassacentrale van Bio Forte bij het nieuwe ZMC en restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Poelenburg wordt er warmte terug de wijk ingestuurd: duurzaam en een lagere energierekening.

Waterboog (2016)

Bouwen langs en op het water langs de Houtveldweg. Er moeten 45 appartementen komen. In 2016 moet het ontwikkeld worden aldus een brochure van de gemeente. (Dossier Waterboog)

Vinkenstraat (2016)

Aan de Vinkenstraat 40-44 (naast fietsenpakhuis op de plek van het voormalige Famiri) komen 42 appartementen. Ontwerp: Nunc. De bouw moet in 2016 beginnen.

Sportfondsenbad (2016 – niet gehaald)

In het voormalige Sportfondsenbad aan de Jan van Goyenkade, hoek Mauvestraat, zou een nieuw multifunctioneel gezondheidscentrum moeten komen. In 2015 zou de ingrijpende verbouwing moeten beginnen, in 2016 zouden de gebruikers erin moeten trekken. Dat gaat niet lukken.

2017

Crommenije (begin 2017)

Het nieuwe buitenbad (50 meter, met springtoren) en binnenbad (25 meter), de peuter- en kleuterbaden en de horecavoorzieningen zijn voor begin 2017 gepland. (Dossier Crommenije)

Et Buut en Westerkim (april 2017 – uitgesteld tot september 2017)

De basisscholen Et Buut en Westerkim verhuizen naar het voormalige Garage Zwartterrein naast het Volkspark aan de Provincialeweg. Volgens het laatste Inverdanplan (15.2) is de oplevering een half jaar uitgesteld tot september 2017. In oktober willen de scholen het gebouw betrekken.

Station Zaandam (voorjaar 2017 – uitgesteld: september 2017)

Nieuwe entree, fietsverbinding, fietsenstalling, overkapping… kortom: een kers op de taart van Inverdan. De realisatie is half jaar uitgesteld. (Dossier Station Zaandam)

Kreekrijk (2017)

Nieuwbouwplan Kreekrijk (Assendelft) ligt tussen Saendelft-West en Busch en Dam. Het plan omvat ca. 950 woningen. In de directe omgeving van Kreekrijk wordt sportpark Omzoom gerealiseerd. Het is de bedoeling om Kreekrijk klimaatneutraal te ontwikkelen waarbij de energie voor de woningen duurzaam opgewekt zal worden. In 2017 begint de verkoop van huizen.

Kalverhoek /AZ (2017)

Met ingang van het seizoen 2015-2016 gaat de AZ-jeugd op het Kalverhoek-sportpark (ZCFC) trainen, in het seizoen 2016-2017 moet de accommodatie af zijn en gaat ook de selectie er trainen. (Dossier AZ)

Cypres (start bouw: medio 2017)

Ontwikkelmaatschappij “Zaandam Inverdan De Zaag” heeft een (zorg) woningbouwplan voor de locatie Cypres uitgewerkt, naast het voormalige Belastingkantoor. Het moet een ‘landmark’ met een hoogte van 57 meter worden. Start is gepland halverwege 2017.

Kleine Wildernis Darwinpark (november 2017)

In het Zaandamse Darwinpark komt de eerste Kleine Wildernis van Nederland. In november 2018 wordt dit bos aangeplant. Na twee jaar moet het bos zelfvoorzienend worden, en na tien jaar lijkt het al op een 100 jaar oud oerbos. (Dossier Kleine Wildernis)

Solaroad fietspad (november 2017)

In november 2014 aangelegd, gefinancierd door o.a. de Provincie Noord-Holland, totale kosten bij aanvang geraamd op € 3 miljoen. Na een jaar moest de deklaag worden vervangen wegens ernstige beschadigingen. Of de opbrengst opweegt tegen de kosten is een punt van discussie. Na drie jaar is het experiment afgelopen. (Dossier Solaroad)

Molenmuseum (2017 – uitgesteld tot 2018)

Het Mopenmuseum, nu gevestigd aan de Museumlaan in Koog a/d Zaan, wil naar de Zaanse Schans met een Molen-experience. Het geld is nog niet gevonden. Het museum wilde aanvankelijk in 2017 verhuisd zijn maar dat is al een jaar later geworden.

2018

A8 plannen feb 2015A8-A9 (2018)

Op 11 november 2016 worden de resultaten van studies naar de verschillende alternatieven gepresenteerd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Daar is besloten nog vooralsnog geen enkel alternatief afvalt. Alle alternatieven worden verder uitgewerkt. Een “concept voorkeursalternatief” wordt in het voorjaar van 2016 verwacht. Na de inspraakperiode wordt het voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten definitief vastgesteld. De realisatie kan dan in 2018 van start gaan. Eind 2015 komt reactie Unesco op doorsnijding Stelling van Amsterdam. (Dossier A8-A9)

Cultuurcluster (2018)

De bouw van Het € 30 miljoen kostende Cultuurcluster zou in 2017 moeten beginnen. Eind 2015 of begin 2016 moet bekend worden wie het gaat bouwen. Dat wordt dus minstens begin 2016 omdat er eind 2015 nog een studie wordt gedaan naar de mogelijke bouw van 50 appartementen bovenop het cultuurcluster. In 2017 moeten alle instellingen ook zijn samengevoegd. (dossier Cultuurcluster)

zaanbrug nieuwZaanbrug (juni 2018)

In januari 2017 wordt begonnen worden met de bouw van de nieuwe Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer. Dat is later dan in eerste instantie was gepland, maar een eerdere start zou betekenen dat de brug dicht is als ook de Velsertunnel wordt opgeknapt. Dat zou tot extra verkeershinder leiden.  In oktober 2015 moet een definitief voorontwerp klaar zijn, in de eerste helft van 2016 volgt de aanbesteding, in januari 2017 begint dus de bouw terwijl de brug in juni 2018 klaar moet zijn. (Dossier Zaanbrug)

2019

IKEA (2019)

In 2012 tekent Ikea een intentieovereenkomst met de gemeente Zaanstad. In de jaren daarop wordt er uitgesteld, aangepast en teruggetrokken. Maar in 2015 zegt IKEA toe naar Zaandam te komen maar behoudt zich het recht voor om pas later (of helemaal niet) te gaan bouwen. Tot 1 januari 2019 mag ze daar over nadenken. (Dossier IKEA)

Noordschebos (2019)

Halverwege 2016 verwacht bouwer HSB te kunnen beginnen de bouw van appartementencomplexen en winkels op de kop van het Noordschebos. De fietsenstalling gaat naar het voormalig Figaro terrein (Cultuurcluster), waarna in 2018 -2019 ook dat deel ontwikkeld zal worden. (Dossier Noordschebos)

2020

zaanstad zonnepanelenKlimaatneutraal (2020)

Zaanstad wil volledig klimaatneutraal zijn in 2020. Duurzaam inkopen, stimulering zonne-energie, zelf duurzaam (elektrisch reizen). (Dossier Klimaatneutraal)

2022

Nauerna (2022)

De stortlocatie Nauerna wordt in drie fasen getransformeerd tot een landschapspark van zo’n 60 hectare. De eerste 12 hectare is opengesteld op 27 juni 2015. De tweede fase vergroot het park in 2018 tot 33 hectare en uiteindelijk wordt het park in 2022 voltooid. Tot 1 april 2022 wordt er gestort op de locatie. Gerekend vanaf 2012 komt er 2 miljoen m3 afval bij. Een bedrijfsterrein van 15 hectare voor opslag en recycling van afval.

onbekend

100 energieneutrale huizen (onbekend)

Het eerste energie-neutrale huis uit een serie van 100 in Wormerveer is officieel in gebruik genomen. Het project is een initiatief van Urgenda. Wanneer de 100 huizen gerealiseerd moeten zijn is onbekend. (Dossier Urgenda)

Fietsroute Oostzaan (onbekend)

Er ontbreekt nog een stukje… op het bedrijventerrein waar onder Jumbo en AH hun afhaalpunt hebben.

Hotel D’ Vijf Broers (onbekend)

In juni 2015 ging hotel D’ Vijf Broers in Zaandijk in de steigers. Nu (november) 2015 lijkt de verbouwing bijna klaar. We wachten af.

beeld eilanderDe Eilander (onbekend)

Een beeld op de kop van het Eiland (Kimito) moet De Eilander gaan heten. Er is een vergunning voor het kunstwerk van kunstenaar Rob Sweere: De Eilander. Op 13 oktober 2015 was er een hoorzitting waarbij bewoners bezwaren uitten. Utkomst: onbekend. (Dossier De Eilander)

De Hemmes (onbekend)

Ontwikkeling van het schiereiland De Hemmes met molens en huizen. Energie moet op duurzaam opgewekt worden. (Dossier De Hemmes)

flexitanks copyFlexitank Solutions (onbekend)

In Zaandam (Achtersluispolder) is vrijdag 23 november de eerste paal geslagen voor het nieuws pand van Flexitank Solutions. Het wordt in opdracht van Albert Keijzer Beheer gebouwd door Van der Gragt uit Assendelft. Einddatum niet bekend.

Gashouderterrein (onbekend)

Het terrein op de hoek van de Westzijde en Vincent van Goghweg is verkocht aan projectontwikkelaar Verwelius. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Aanvankelijk had woningbouwvereniging Parteon een optie om woontorens op het terrein te plaatsen maar de woningbouwcorporatie heeft daar inmiddels vanaf gezien. Bijna 10 jaar geleden, in 2006, is er een plan voor woontoren op het terrein gemaakt, Parteon zou deze gaan bouwen, dat plan zou in 2011 gerealiseerd zijn. (dossier Gashouder)

Kan Palen (onbekend)

Een ‘rotte kies’ noemt het college het al 25 jaar braakliggende terrein van Kan Palen aan de Westzijde. Maar er gloort hoop voor die plek. Er is een bouwplan in de maak voor 120 tot 160 woningen op het terrein.

Ar-Rahma Moskee (onbekend)

In 2013 begon de Stichting Kleurrijk Saendelft met fondsenwerving voor een moskee in Saendelft. In april 2014 gaf Zaanstad een document af waarin ze zei grond aan de stchting te willen verkopen. Het plan riep veel emoties op door de betrokkenheid van de omstreden prediker Tariq Ibn Ali. Ook waren doelen en naamgeving van de stichting niet  duidelijk. Het voornaamste probleem is dat er niet genoeg geld is. In de zomer van 2015 zei de gemeente niet verder te onderhandelen vanwege de ontbrekende middelen. De stichting kondigde een kort geding aan dat nooit plaatsvond. (Dossier Ar-Rahma)

Fortuinschool Krommenie (onbekend)

Op het terrein van de voormalige Fortuinschool in Krommenie komen 83 huur- en koopwoningen. Gemeente Zaanstad heeft de grond verkocht aan bouwer Thunnissen uit Almere.

maak blogMAAK.Zaanstad (onbekend)

Een ambitieus toekomstprogramma zonder echte einddatum: Knooppunt Koog/Zaandijk verstadsen (ADM zou weg moeten, daar woningbouw), aansluiting van de stad op het openbaar vervoersnet van Amsterdam (sneltram? Metro?), een ongelijkvloerse oplossing voor de kruising tussen spoor en weg bij de Guisweg en uitbreiding van  Zaanse Schans tot ‘Old Holland’-openluchtmuseum’ en de inrichting van een museumkwartier. (dossier Maak.Zaanstad)

zaandijk zaanse schansStation Zaandijk – Zaanse Schans (onbekend)

Station Zaandijk moet Zaandijk – Zaanse Schans gaan heten als het aan de gemeente ligt. Koog Bloemwijk moet Koog a/d Zaan gaan heten. Gemeente Zaanstad heeft dit inmiddels bij de NS aangevraagd.

Café ’t Dammetje (onbekend)

De voormalige Bar Café Moonlight op de Dam 38 in Zaandam wordt Café ’t Dammetje.

Zaanse markthal (onbekend)

Het Rozenhof moet volgens Mark Damman een overdekte foodmarkt worden. Damman heeft zijn plannen bij verschillende groepen gepresenteert. (Dossier Zaanse Markthal)

VVZ-terrein (onbekend)

De Chinese investeerder die in in 2014 een overeenkomst tekende voor exploitatie van het voormalige VVZ-terrein komt niet naar Zaandam. De gemeente wil nu de haalbaarheid van woningen op het terrein laten onderzoeken.

spatter fortuin uitgelichtSpatter-Fortuinflats Wormer (onbekend)

Aan de Spatterstraat en de Fortuinstraat in Wormer worden de bestaande flats gesloopt. WormerWonen besloot in 2014 om flats te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen. In juni 2015 zijn de plannen gepresenteerd.

Villa Westerweide (onbekend)

Villa Westerweide, de voormalige woning van Jacobus (Co) Verkade aan de Provincialeweg in Zaandam wordt onder handen genomen. Rondom de villa moeten woningen in het plan Overtuinen worden gerealiseerd.

De Ooievaar copyMolen de Ooievaar (onbekend)

De molen heeft €50.000 gewonnen bij de Nationale Molenprijs. Daarvoor zou een haventje gebouwd moeten worden om de molen per boot te bereiken. Toen het geld binnen was kondigde Vereniging De Zaansche Molen aan dat ze eigenlijk nog €50.000 nodig hebben. Afwachten dus… en: moeten ze die eerste €50.000 teruggeven als ze de rest niet krijgen?

De Kraaien (onbekend)

Hockeyclub De Kraaien wil graag naar de Fortuinweg in Zaandijk verhuizen. Ze hebben inmiddels het onderhoud aan hun eigen complex opgeschort en voorbereidingen getroffen voor vertrek. De gemeente heeft nog niet beslist. Men staat sympathiek tegenover het plan maar het is duur (ongeveer € 4 miljoen). (dossier Kraaien)

Westzijde (onbekend)

De architecten van Heren 5 ontwikkelden een nieuwe visie op de Westzijde: een parelketting. Het stuk tussen Gedempte Gracht en de Verkadefabriek  moet een gebied worden met brede stoepen vol bomen en terrassen.

Brokkingterrein (onbekend)

Het Brokkingterrein aan de Noordzaan tussen Wormerveer en Westknollendam staat al jaren leeg. Maar daar moet verandering in komen: een hotel met restaurant, een grand café, vergaderfaciliteiten, fitness/wellness, (sloepen)haven of een terminal voor recreatievaart over de Zaan. In november 2015 werden gedetailleerde plannen gepresneteerd voor de voormalige veekoekenfabriek De Pijl. (Dossier Brokking)

Bloemendaal (onbekend)

Naast het Wormerveerse Brokkingterrein ligt het eiland Bloemendaal. Een rapport van de gemeente Zaanstad uit 2013: “een toeristisch/recreatieve invulling is kansrijk. Gedacht kan worden aan een strand met café-restaurant, kleinschalige verblijfsaccommodaties voor bezoekers van de jachthaven en wellnessfuncties.” In januari 2014 tekende wethouder Dennis Straat een intentieovereenkomst met Afvalzorg over de ontwikkeling van het eiland. Er werd geen einddatum genoemd. (Dossier Bloemendaal)