Per 1 maart volgend jaar geldt een inrijverbod bij de Kerkstraat in Oostzaan. Dan is het verboden het dorp uit te rijden (richting Weerpad) in de avondspits. Tijdens de ochtendspits bestaat al zo’n verbod.

De Haal krijgt tijdens de avondspits vanaf maart 2019 een inrijverbod in de richting Purmerend.

De maatregelen moeten de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Oostzaan verbeteren. In juli 2017 besloot de raad om deze maatregelen te nemen. Het heeft lang geduurd omdat de realisatie veel (juridische) voorbereidingstijd kostte.

Het ontheffingenbeleid is ook aangepast. Vanaf 7 januari 2019 kunnen ontheffingen worden aangevraagd.

Het inrijverbod geldt van maandag t/m vrijdag in de ochtendspits op de Kerkstraat van 7:00 – 9:00 uur en in de avondspits op de Kerkstraat en De Haal van 16:00 – 19:00 uur.

De handhaving zal door middels van camera’s worden gedaan. Deze registreren alle kentekens die passeren in de spitstijden. De kentekens worden vergeleken met de lijst kentekens van ontheffinghouders.

Foto: Wietske Wijnja