In de laatste Inverdan-update is onder meer te zien wat er nog allemaal gebouwd gaat worden in het centrum van Zaandam: Letterhout, Noordschebos, Saendenborgh, Aubade, Waterboog.

Het aantal geplande woningen in Inverdan is nu 2055, dat is een toename van 22 woningen vergeleken met een eerder raming. Er komen drie extra woningen bij de Spoorstrip en 19 woningen bij Letterhout.

Letterhout
Dat laatste plan ligt naast het Regio College. Het betreft 72 vrije sector huurwoningen. De bouw begint in het eerste kwartaal van 2016. Zo gaat Letterhout eruit zien:

letterhout

Dezelfde bouwer (ontwikkelmaatschappij “Zaandam Inverdan De Zaag”) heeft een (zorg) woningbouwplan voor de locatie Cypres uitgewerkt, naast het voormalige Belastingkantoor. Het moet een ‘landmark’ met een hoogte van 57 meter worden. Volgens het bestemmingsplan is de maximale hoogte 40 meter, het bestemmingsplan moet dus aangepast worden. Start is gepland halverwege 2017.

Sociale sector woningen
Het percentage sociale sector woningen is van 35% gedaald naar 32%. Dat komt o.a. omdat er aan het Noordschebos voornamelijk middeldure en dure koopwoningen komen. Er zijn 220 woningen en appartementen gepland, gedeeltelijk in woontorens. Ook is er plek voor winkels.

Het plan Kop Noordschebos moet er zo uit gaan zien volgens een schets. In het tweede kwartaal van 2016 moet de bouw (twee lagen winkels en 24 koopappartementen) starten.

kop noordschebos

En met meer detail:

noordschebos impressie

De geplande einddatum voor de spooroverbouwing is een half jaar opgeschoven naar september 2017.

Aubade
De bouw van dertig Aubade-woningen is in volle gang. De oplevering is gepland in oktober / november 2015.

dertig Aubade-woningen

Zaanse Eilanden
Tien zelfbouwkavels op het eerste eiland van De Zaanse Eilanden zijn in optie uitgegeven. In de tweede helft van 2015 zouden de eerste zelfbouwers moeten starten met bouwen.

Zaanse Eilanden

Eind 2015 wordt het zelfbouwproces geëvalueerd. Daarna wordt besloten hoe het tweede eiland wordt uitgegeven. Met de ontwikkelaar van het derde eiland is een intentie-overeenkomst gesloten voor tien ‘0’ op de meter woningen. De verkoop is gestart.

Zaantoren en Saendenborgh
Over de grondafvoer van de Voorbouw van de (Rabo) Zaantoren loopt nog een juridische procedure. Ook is er overleg met de eigenaren van Saendenborgh over hoe het fietspad precies moet gaan lopen.

Zaantoren en Saendenborgh

Waterboog
Het plan Waterboog betekent dat er in het water langs de Houtveldweg gebouwd gaat worden. Er moeten 45 appartementen komen. In 2016 moet het ontwikkeld worden aldus een brochure van de gemeente.

waternoog