SP-raadslid Roland van Braam wil het nu wel eens weten: is de gemeente een fietsendief?

De aanleiding was een artikel in de Volkskrant van 10 december waarin gesteld werd dat het weghalen van fietsen door gemeenten vaak neerkomt op diefstal.

In Zaanstad worden opvallend veel fietsen verwijderd, en de SP vraagt zich af of dat wel volgens de regels gebeurt. Die zijn namelijk landelijk vastgelegd. En de APV (Algemene Politie Verordening) kan daar niet zomaar tegenin gaan.

Een overtreder moet een redelijke termijn krijgen om zijn foutgeparkeerde fiets alsnog juist neer te zetten, dus eerst een label eraan hangen en niet meteen weghalen. Direct verwijderen mag alleen bij direct gevaar of hinder.

Van Braam wil ook weten hoeveel fout geparkeerde fietsen de gemeente Zaanstad het afgelopen jaar heeft laten verwijderen en hoeveel het kost om al die fietsen te laten weghalen en opslaan.