Volgende week donderdag – 22 februari – staan de gemeente Zaanstad en Zaaneiland-bewoner Johan Dessing tegenover elkaar bij de Raad van State in Den Haag.

Dessing – in het dagelijks leven ook Staten- en Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie – heeft bezwaren tegen het besluit van Zaanstad waarbij het bestemmingsplan Badhuisweg 1 is vastgesteld.

Het gaat om de bouw van twee appartementsblokken met 120 appartementen (sociale huur). Door een deel van bewoners van het Zaaneiland zijn eerder bezwaren geopperd tegen de eenzijdigheid van het aanbod (alleen sociale woningbouw), het gebrek aan parkeerplaatsen (55 parkeerplekken op eigen terrein), mogelijke overlast bij bouw, de schaduwwerking en het gebrek aan participatie.

Johan Dessing zei bij de inspreekronde in september 2023: “120 social huurwoningen is veel te veel. Het plan werd bij ons over het hek gegooid, de participatie is overgeslagen. We kregen alleen informatie achteraf.”

Het bestemmingsplan is goedgekeurd en de bezwaartermijn is inmiddels verstreken, maar bij het complex zijn nog geen sloop- of bouwwerkzaamheden waarneembaar. Zaanstad heeft al wel een kapvergunning verleend voor het kappen van vier bomen.

De openbare zitting van de Raad van State is op donderdag 22 februari 2024 in Den Haag, Kneuterdijk 22, zaal 3, om 10.00 uur.

Door Piet Bakker. Bronnen: agenda Raad van State, eerder nieuws op De Orkaan. Foto boven: huidige bebouwing (De Orkaan), onder impressie van nieuwbouw (Rochdale).