De inspanningen om op de huidige locatie te blijven of een andere plek te vinden, en het inschakelen van politieke hulp hebben allemaal niet mogen baten. Op 1 juli zal kinderdagverblijf Fleurig in Kogerveld hun pand aan Dovenetelweg in Kogerveld moeten verlaten.

Het gebouw wordt binnenkort gesloopt. De ouders van het kinderdagverblijf zijn teleurgesteld, maar hebben de hoop nog niet opgegeven.

In 2013 heeft de gemeente het schoolgebouw voor drie jaar verhuurd, eerst aan een ander kinderdagverblijf en vanaf 2015 aan Fleurig. Sindsdien is het tijdelijke contract een paar keer verlengd, het huidige contract loopt tot juni. Fleurig moet niet alleen sluiten vanwege het aflopen van het contract, maar ook omdat zowel de gemeente als de verhuurder van mening zijn dat het gebouw in een te slechte staat verkeert. Bovendien is de grond nodig voor de bouw van een transformatorstation.

Diversiteit en inclusiviteit

Nadat de ouders van kinderdagverblijf Fleurig te horen kregen dat de locatie moest sluiten en het vinden van een nieuwe locatie erg lastig zou worden, hebben ze alles op alles gezet om de sluiting te voorkomen. Ouder Roeland Ligtvoet is hierbij ook betrokken en vindt het belangrijk dat elk kind de zorg krijgt die ouders voor ogen hebben.

“Bij Fleurig bieden ze zorg aan kinderen die op geen enkele andere opvang in de buurt te vinden is.”

De meeste ouders hebben bewust gekozen voor Fleurig vanwege haar nadruk op kleinere groepen, waarbij elk kind persoonlijke aandacht krijgt. Daarnaast hanteert Fleurig een los stramien met focus op diversiteit en inclusiviteit. Veel ouders hebben het moeilijk gehad of hebben het nog steeds moeilijk met het vinden van alternatieve opvang, omdat deze vaak niet dezelfde bieden als Fleurig.

Nieuwe locatie

Al jaren wordt er gekeken naar andere locaties. In eerste instantie leek het alsof er een geschikt gebouw was gevonden in de nieuwbouw van Oostzijderpark, toen er een intentieovereenkomst werd getekend met de ontwikkelaar. Helaas bleek deze locatie uiteindelijk toch niet geschikt vanwege een nabijgelegen fietspad, spoorweg en sloot. De gemeente heeft ook andere locaties aangeboden, maar deze vielen uiteindelijk toch af vanwege milieucontouren. De ouders van Fleurig hebben zelfs de hulp ingeroepen van raadsleden Juliëtte Rot (DZ) en Perry van der Velden (POV), maar ook heeft dit niet tot succes geleid.

31 mei is de laatste dag voor de kinderen en op 1 juli moet de locatie leeg zijn. Nog niet alle ouders hebben een nieuwe opvang gevonden voor hun kinderen. Volgens Ligtvoet heeft de gemeente zich hier niet actief ingezet om de ouders te helpen. Ondanks dat de locatie van Fleurig moet sluiten, blijven de ouders actievoeren en zoeken ze naar een nieuwe plek voor de opvang. Ze willen niet opgeven en kijken naar wat wel mogelijk is.

“Niet alleen voor onze kinderen nu, maar ook voor de kinderen later.”