De kopers van de “typisch Zaanse woningen” van het Voor de Wind-project waren de koning te rijk. Hun nul-op-de-meter-huizen in Zaans Hout zouden worden uitgerust met een windturbine op het dak, en in maart 2017 konden de housewarmingparty’s worden gepland.

Ondertussen zijn de turbines die voor de stroom moeten zorgen niet geleverd. En het is de vraag of ze ooit geleverd worden. De fabrikant houdt zich onzichtbaar.

Experts menen dat zo’n super-turbine technisch onmogelijk is. Nergens zijn werkende exemplaren geïnstalleerd; prijzen, levertijden, opbrengsten en specificaties zijn onbekend.

Een grote tegenslag voor de kopers die hun nieuwe huis niet kunnen betrekken omdat het niet aan de specificaties voldoet. Sommigen van hen wonen nu in hotels of zijn bij familie ingetrokken.

Energievrij

E-Woning: daar krijg je energie van! is de slogan van de ontwikkelaar van de ‘Energievrij leven met nul-op-de-meter-woningen’. Het verhaal van de ontwikkelaar uit Hasselt is mooi, en waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn. De kopers, waarvan sommigen hun oude woning al hebben verkocht, staan op straat met een zak vol gebakken lucht. De huizen zijn klaar maar de windturbine is niet geleverd.

Nul

De woningen hebben nul op de meter: die belofte wordt tenminste nagekomen. Helaas is er ook geen vonkje energie. Aan E-woning uit Hasselt kan het niet liggen, want, zo melden ze op hun website, ze maken gebruik van “Betrouwbare en innovatieve partners” waaronder bouwer WAM uit Wormerveer en de Knol Bouwgroep uit Hasselt.

Het Wormerveerse bedrijf Lassooij Design is verantwoordelijk voor “logo, projectstijl en online communicatiemiddelen ten behoeve van de verkoop” en voor de “online campagne via Facebook en Google.”

De Knol Bouwgroep (voor het faillissement in 2013 Knol Bouw) uit Hasselt zit op 3 minuten afstand van E-woning. En 2Dutch Windmill Productions, de maker van de molen die niet is geleverd, staat ingeschreven op hetzelfde adres.

Toch worden we, wanneer we vragen stellen over Voor de Wind, door E-woning uit Hasselt doorgestuurd naar E-woning in Noord-Holland (Stompetoren). En vanuit Stompetoren worden we weer richting Hasselt geblazen naar Knol.

De gedupeerde kopers die aanvankelijk blij waren met hun nieuwe onderkomen verblijven nu in hotels, bij familie of in recreatiewoningen. Uitzicht op een datum waarop ze erin kunnen trekken is er niet. Vanuit Stompetoren wordt gemeld dat er misschien wel helemaal van wind wordt afgestapt:

“Er wordt druk overlegd tussen de aannemer en bewoners om een alternatief met zonnepanelen te bieden mocht de levering van de Windmill onverhoopt uitblijven. Wij hopen dat partijen er samen snel uitkomen.”

We hebben 2Dutch Windmill nog niet te pakken gekregen, zodra er iets nieuws te melden is, plaatsen we een update.

Hou het Warm

Ook bij Hou Het Warm, een website over duurzaam wonen proberen ze al langer contact met de bouwer te maken. In het najaar is er voor het laatst contact geweest, Pine Berg van de site zegt tegen De Orkaan dat ze eigenlijk niet meer gelooft in het concept, “we hebben de meeste informatie over 2DutchWindmills al weggehaald.” In de discussies wordt er gevraagd om prijzen, specificaties en levertijden, maar de makers laten niks van zich horen, Pine Berg:

“Ik hou contact met de producent. Tot nu toe niets gehoord. Natuurkundig gezien is de opbrengst niet haalbaar, maar we zullen zien.”

In de discussies tussen kenners wordt de beloofde opbrengst ernstig betwijfeld:

2Dutchmill is een scam, geef dit soort mensen nou geen aandacht. De gemiddelde megawatt turbine haalt 1000kwh/m2 rotoroppervlak per jaar, en dit moet dan 20x zo efficiënt zijn?

Een capaciteit van 10.000 – 15.000 kwh per jaar? dat lijkt mij verre van realistisch! klopt dat wel?

Scam?

“Scam” is een Engels woord voor oplichterspraktijk. Uit de discussies wordt ook duidelijk dat al in 2014 beloofd werd dat over ”enkele” maanden geleverd zou gaan worden. “Ik heb er een hard hoofd in” schrijft iemand die het narekende.

Volgens Pine Berg zijn er wel alternatieven, een soort van turbine in de nok, maar daar zijn nieuwe plannen en nieuwe investeringen voor nodig. Bovendien gaat dat lang duren en is de opbrengst waarschijnlijk lager dan de wonder-turbine van 2DutchWindmills.

De gemeente is ook partij in de zaak, zij geven geen toestemming voor bewoning omdat de huizen niet volgens de afspraak gebouwd zijn. Maar zoals het er nu uitziet komt er geen werkende turbine binnen afzienbare tijd.

De gemeente heeft beloofd de zaak uit te zoeken en snel bij ons terug te komen met een antwoord. Als dat zover is, berichten we daar opnieuw over.