De villa aan de Lagedijk 33 bestaat nog dankzij de Zaanse kraakbeweging. Het huis van de familie Honig stond na het vertrek van buurthuis Ons Huis jarenlang raamloos te verpauperen.

Momenteel zijn er vijf wooneenheden, er is opvang voor een –tijdelijk- dakloze, atelierruimte, en kantoor-, studie,- en oefenruimte van De Kift. De bewoners willen het pand kopen.

Rijke geschiedenis
Lagedijk 33 kent een rijke geschiedenis. In de oorlog werd het bewoond door de familie Honig die een belangrijke rol speelde in het verzet. Er zaten onderduikers en er was zendapparatuur. Evert Honig bekocht dit met zijn leven. Tijdens opnames voor de docu over deze gebeurtenis was Everts dochter Ineke over uit Nieuw Zeeland. Ze bezocht het huis en werd met open armen ontvangen. Over de verkoop zegt ze:

“Mijn moeder verkocht het zodat het van nut zou zijn voor de mensen in de Zaan en het werd een buurthuis. Later werd het gekraakt, het heeft zeker mensen geholpen, en het werd een center van activiteit.”

Het idee van een ruimte voor een dakloze spreekt haar aan:

“Daarbij denk ik ook aan al de vluchtelingen die nu Europa binnen stromen. Waar vinden die een onderdak?”

Bezittende klasse
We vragen bewoner Nico Sinnige of het voor de krakers geen probleem is om ineens tot de bezittende klasse te behoren:

“Als je samenwerkt en goed voor iets zorgt dan is eigendom geen probleem.”

De investeringen die het pand momenteel vraagt willen de bewoners met liefde doen, maar dan zouden ze hun status wel willen legaliseren. Het liefst door koop.

Verkocht
De site van vastgoed van ZNSTD vermeldt dat het pand verkocht is onder voorbehoud. Navraag leert dat de onderhandelingen in volle gang zijn. Mevrouw Kiristi van vastgoed:

“Het pand is getaxeerd door een externe makelaar. De gesprekken gaan nu over hoe bijvoorbeeld het eigendomsrecht wordt verdeeld, in welke vorm het wordt gegoten en de financiering moet natuurlijk rondkomen. Anders gaat het de markt op.”

De gemeente streeft ernaar om nog dit jaar het huis te passeren. Dat betekent dat er haast geboden is voor de bewoners. Kiristi wil niet zeggen wat “de marktconforme prijs” is die het op moet brengen, maar er gaapt nog een gat in de begroting.

Crowdfunding
Dit gat willen de bewoners en gebruikers graag dichten zonder gebruikt te maken van banken. Middels crowdfunding, giften en leningen hopen ze ongeveer een ton bij elkaar te krijgen. Op vrijdag 28 augustus is er een open middag/avond in het huis. Dan zullen de plannen (met drank & hap) uiteengezet worden. Meld je daarvoor aan via behoudtonshuis@gmail.com