‘Van mij mogen ze de Kruisstraat voor goed afsluiten.’ Met deze krasse uitspraak wilde de bewoner van de Parklaan in Krommenie duidelijk maken dat eenrichtingsverkeer – een lang gekoesterde wens van de buurt – een gunstig effect heeft op de verkeersdruk op deze straat. Of de bewoners van de Lindenlaan deze ervaring delen, zal wel blijken uit de reacties op dit stuk.

Het eenrichtingsverkeer op de Parklaan is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om het verkeer in goede banen te leiden nu de Kruisstraat tot het einde van het jaar afgesloten is voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden.

Niet van een leien dakje

Het is de eerste week niet van een leien dakje gegaan, constateert uitvoerder Fronik op de bouwapp. Veel verkeersdeelnemers houden zich niet aan de aangegeven omleidingsroutes, maar zoeken zelf alternatieve wegen. Zo negeren zij het eenrichtingsverkeer op de Noorderhoofdstraat, van noord naar zuid. Dat is nog steeds van kracht. Het is dus nog steeds verboden om vanaf het Padlaan en de Heiligeweg/Kerkplein richting Kruisstraat en de Vlusch te rijden,

Er is maar één uitzondering: alleen vrachtverkeer mag vanaf de Parklaan linksaf de Noorderhoofdstraat in slaan. Dat is voor vrachtauto’s de enige toegestane route naar het Mercuriusterrein. Verkeersregelaars begeleiden het vrachtverkeer.

Andere bemaling

Nieuwsgierige Krommenieërs hebben zich waarschijnlijk afgevraagd: vanwaar al die drukte? Want er gebeurde niets in de open gelegde Kruisstraat. ‘Dat klopt,’ aldus de aannemer. ‘Voor het onttrekken van het grondwater is een ander type bemaling nodig dan in eerste instantie werd verwacht. Vanuit risicobeheersing wordt deze nu berekend en is het even wachten op de uitslag hiervan. Zodra we kunnen, gaan we verder.’

Door Jaap de Jong, foto Josefien Gigengack