Morgen vergadert het Zaanstad Beraad over het bestemmingsplan Sportpark Het Fortuin waar hockeyclub de Kraaien zich wil vestigen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich al uitgesproken voor de vestiging en daar minstens € 5 miljoen voor gereserveerd.

Een gelopen race is het niet. Bij de laatste inspraakronde zullen minstens zes personen inspreken over het plan. De aantasting van de natuur en het woongenot van de huidige bewoners zijn de belangrijkste knelpunten.

Namens de Kraaien voert de heer Kessels het woord. Mevrouw Melk spreekt namens Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en de heer Dolstra namens Werkgroep Natuurgebied Fortuin en mevrouw Stenfert Kroese namens Werkgroep Natuurgebied Fortuin / Natuur en Milieu Federatie Noord Holland.

De buurt zelf is goed vertegenwoordigd. Namens belangenvereniging Fortuin Harpstraat Zaandijk spreekt de heer Hermes, de heer Kuntz voert namens 13 bewoners van de Harpstraat het woord. De Belangenvereniging Huiseigenaren Harpstraat heeft daarnaast een ‘pleitschrift’ bij de raad ingediend over het plan.

Het plan heeft inmiddels een fikse vertraging opgelopen. Oorspronkelijk zou er nu al gespeeld worden op het nieuwe complex, maar de opening is minstens een jaar uitgesteld.

De inspraakronde is van 19:00 tot 19:45. De vergadering over de vaststelling begint om 20:15. Daarna moet de voltallige raad zich nog uitspreken over het plan.

Lees hier ons Kraaien-dossier.