Een vechtpartij bij een slagerij aan het Marktplein in Wormerveer resulteerde in een aanhouding, waarbij acht keer de toegestane gebruikershoeveelheid drugs werd aangetroffen. De stevige aanpak tegen drugshandel op straat leverde de verdachte een last onder dwangsom op van €2.500.

De verdachte heeft bezwaar aangetekend tegen deze last onder dwangsom. Tijdens de insluitingsfouillering, die volgde op de vechtpartij op 25 april 2023, is bij verdachte drugs aangetroffen voor eigen gebruik, betoogde zijn advocaat P.E. Stam dinsdag tijdens een hoorzitting van gemeente Zaanstad. De advocate is van mening dat er op geen enkele wijze bewezen kan worden dat verdachte zich op of aan de openbare weg bewoog om drugs te verkopen. Daarnaast gaat het om een kleine hoeveelheid cocaïne en 6 pillen, wat volgens de advocaat een geringe overschrijding van de gebruikershoeveelheid zou zijn.

Cliënt kan zich er niet mee verenigen dat er drugs is aangetroffen en daarmee wordt gesteld dat artikel 2:74 van de APV is overtreden.

Last onder dwangsom

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeente Zaanstad maakt het mogelijk dat bij drugshandel op straat een last onder dwangsom (dat is een bestuurlijke maatregel) opgelegd kan worden van 2.500 euro per geconstateerde overtreding.

In artikel 2:74 Drugshandel op straat (z) is opgenomen:

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg of op een andere openbare plaats post te vatten of zich heen en weer te bewegen of zich in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

De gemeente is overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom omdat dat er geen sprake is van een geringe overschrijding, maar een overschrijding van acht keer de toegestane gebruikershoeveelheid. Daarnaast wordt er gekeken naar de omstandigheden. ‘Meneer had twee telefoons bij zich en dat zien we veelvuldig bij mensen die zich bezig houden met het handelen in drugs. In het verleden heeft meneer ook twee antecedenten op zijn naam voor de handel in harddrugs’, aldus I. Boots die het woord voert namens burgemeester Hamming. De gemeente is van mening dat op basis van de bestuurlijke rapportage aannemelijk kan worden gemaakt dat verdachte het doel had om de drugs te verhandelen en er voldoende aanleiding is tot het opleggen van de last onder dwangsom van € 2.500.

Adviescommissie afdeling Juridische Zaken

De commissie gaat zicht buigen over de vraag of er inderdaad sprake is van het bewegen aan de openbare weg met het doel om drugs te verhandelen. Er volgt een advies aan de burgemeester in de vorm van een conceptbeslissing.

Door: De Orkaan Redactie, Info: hoorzitting gemeente Zaanstad, Foto: Pixabay