Een staaltje jongerendemocratie in de gemeenteraad van Zaanstad dat landelijk aandacht verdient.

Zo denkt onderwijsprofessor Herman van de Werfhorst over wat zich gisteravond in de raadszaal voltrok.

Mirou Tjeertes en Nordin Kolle, leerlingen van het Zaanlands Lyceum, maakten gebruik van het recht hun stem te laten horen voorafgaand aan de vergadering over de Mosquito.

En met succes: de motie die Songül Mutluer namens de PvdA indiende om de Mosquito aan banden te leggen werd unaniem gesteund.

Het middel is erger dan de kwaal, overlast moet anders worden aangepakt en dat ook anderen (kleine kinderen, huisdieren) last hebben is onacceptabel. Jaap Keijser (POV) vatte het samen: “of het schadelijk is doet er niet toe, het is hinderlijk, ook voor wie geen overlast veroorzaakt.”

Harm-Jan Egberts van de VVD was eerst tegen de motie, maar na het horen van de verhalen van Mirou en Nordin, was hij van gedachte veranderd.

Mirou Zaanlands
Mirou spreekt in

De Mosquito teistert al 10 jaar af en aan de agenda van ZNSTD. Toch hoorden wij pas vorig jaar juni van het puber-pest-onding, via een klacht van Djoeke van de Werfhorst en Mette Bierhuizen, klasgenoten van Mirou en Nordin.

Het apparaat zelf hoorden wij niet. Het geeft een snerpende hoogfrequente pieptoon af die alleen oren in blakende gezondheid en oren van 25-minners kunnen horen. Nadat we er een stukje over schreven, kregen we melding van meer dan 10 plaatsten waar de Mosquito is opgehangen om jongerenoverlast tegen te gaan. Het vervelende is dat het werkt: de jongeren gaan een straatje verder.

Djoeke en Mette ontdekten eind juni dat ze de mogelijkheid hadden om te klagen over geluidsoverlast. En dat klopt want in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat in artikel 4:6

  1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
  2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Op hun klacht kwam dit antwoord:

We kunnen niets voor u doen. De bewoners hebben de mosquito kastjes opgehangen omdat ze overlast hebben van hangjongeren. Uw melding is afgehandeld.

Dus, al was het mogelijk te handhaven, in de praktijk gebeurde dat niet. De leerlingen lieten het er niet bij zitten. Tijdens de les Nederlands van docent Christel Hoffman schreven ze een ingezonden brief, en ze benaderden Songül Mutluer van de PvdA die de Mosquito al eerder had aangekaart. Mutluer diende gisteren een verzoek tot wijziging van de APV in…

Vanaf nu wordt dat anders. Hoewel de verkoop van de Mosquito (nog) niet verboden kan worden, mag je in ZNSTD als particulier niet zomaar meer zo’n ding ophangen als de APV aangepast wordt. Je moet ervoor naar de gemeente, en daar is besloten dat het in principe niet meer mag. Daarnaast zal de gemeente zelf ook geen gebruik maken van de Mosquito.

Songul Djoeke en Mette
Songul, Djoeke en Mette feliciteren elkaar met het resultaat

Jan de Vries van D66 wilde verder gaan: hij vraagt aan te sturen op een rechtszaak waardoor de wet rond de Mosquito ook landelijk kan worden aangepast. Wordt vervolgd dus…

De gemeente gaat nu zo snel mogelijk een voorstel maken dat goedgekeurd moet worden door de raad. In juli zou de nieuwe regeling van kracht moeten zijn.