Meedenken en dromen over de Zaanse Schans

Drie miljoen toeristen op de Zaanse Schans in 2030. Hoe gaat de belangrijkste toeristische attractie van de Zaanstreek (nu zo’n 2 miljoen bezoekers) er dan uitzien?

Twee bureaus, BVR en TiMe, hebben over de toekomst ideeën op papier gezet. Op donderdagavond 28 november kunnen bewoners en bezoekers over deze visies in gesprek.

Eerder schreef De Orkaan over de beide rapporten. In het BVR-rapport wordt o.a. voorgesteld om de ingang te verplaatsen, parkeren onder het Zaandijk-veld mogelijk te maken, een nieuwe fietsroute om de Schans heen te leggen, meer molens bij de Schans te betrekken (Poel en Hemmes), het molenmuseum op de Schans te vestigen en een voetgangerstunnel onder de Leehgwaterweg te maken.

bvr-kaart-1850

Het TiMe-rapport ging specifiek over de musea. De eerste versies van het rapport dateren van begin dit jaar, in mei reageerden Zaans Museum en Molenmuseum op de plannen. TiMe stuurde het rapport in juni naar de gemeente die het vorige week online zette.

Uit de reacties bleek dat de Molenmuseum en Zaans Museum destijds (mei 2016) tegenover elkaar stonden bij hun visies over hoe de musea op de Schans een plek zouden moeten krijgen. Maar volgens Zaans Museum-directeur Jan Hovers zijn de tegenstellingen inmiddels overbrugd:

Er is sprake van voortschrijdend inzicht, resulterend in een goed gesprek afgelopen zomer tussen Zaans Museum, Zaansche Molen en Zaanse Schans waarbij iedereen in het belang van één totale Zaanse Schans nader tot elkaar is gekomen.

De Zaansche Molen richt zich op de verdere ontwikkeling van De Wereld van Windmolens op Landje de Haan en het Zaans Museum heeft plannen in voorbereiding voor een centraal entreegebouw voor bezoekers aan De Zaanse Schans.

Wereld van Windmolens uitgelicht

Bewoners en gebruikers van de Zaanse Schans kunnen tijdens de bijeenkomst een “elevator pitch” houden waarin men dromen en ideeën voor de Zaanse Schans gedeeld kunnen worden met alle aanwezigen.

Stedenbouwkundig bureau BVR zal haar ruimtelijke droom nader toelichten. Daarna volgen de ”elevator pitches” en de gesprekstafels. Daar wordt gesproken over thema’s als logistiek (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer), functionaliteiten, leefbaarheid en musea.

Het Zaans Museum zal tijdens de bijeenkomst haar voorstel voor een centraal entreegebouw presenteren.

De resultaten van de avond dienen als input voor een ontwikkelstrategie Zaanse Schans 2030. Het streven is om de strategie medio 2017 te presenteren. De bijeenkomst is op 28 november van 18.30 – 21.00 uur in restaurant De Kraai op de Zaanse Schans.

Vanaf 18.00 uur staan er soep en broodjes klaar. Indien u aanwezig wilt zijn bij de bijeenkomst, opgeven t/m 22 november bij communicatie@dezaanseschans.nl.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Bert van Rijswijk

    Bij al die verschillende dromen, belevingen (en belangen!)blijft er dan nog ruimte voor serieuze informatie over de molens ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *