Zaanstad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast waardoor horeca-zaken die zich niet aan de regels houden, effectiever aangepakt kunnen worden.

In 2017 sloot Zaanstad tijdelijk Rock Café Jinx, coffeeshop Moonlight en café Andalou in Zaandam. in 2016 moesten het Shisha Lounge Café in Wormerveer en de Prima Bar in Zaandam tijdelijk dicht. Coffeeshop Green Heaven ging zelfs nooit open.

In de nieuwe verordening is het rijtje horeca uitgebreid: grillroom, shishalounge en zalenverhuur zijn nu nadrukkelijk toegevoegd als zaken die onder de horeca-regels vallen.

De Coffeeshop is “een alcoholvrij horecabedrijf waar verstrekking en/of gebruik van softdrugs kan plaatsvinden.” (Orkaan: Een Shishalounge is een waterpijpcafé. Behalve die in Wormerveer is er ook één aan de Rozengracht en eentje aan de Savornin Lohmanstraat in Zaandam.)

Er staat in de APV expliciet dat “de vergunninghouder van het horecabedrijf regelmatig in het horecabedrijf aanwezig dient te zijn.” Met deze regel zijn de Prima Bar en Moonlight gesloten.

Ondernemers moeten meer stukken overleggen. De juridische relatie van de exploitant met het desbetreffende perceel moet duidelijk zijn, een ondernemingsplan moet worden overlegd, evenals “schriftelijke bescheiden, waaronder een verklaring van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat de exploitatie op deugdelijke wijze zal plaatsvinden en deugdelijk is gefinancierd”. Ook zal de wet BIBOB nadrukkelijk worden nageleefd.

Eerder maakte de gemeente bekend een speciale Bibob-ambtenaar aan te stellen.