Zaans Erfgoed pleitte begin deze maand voor het niet slopen van de Beatrixflat, “een van de hoogtepunten uit de Zaanse Cultuurhistorie”.

Ook bewoners zijn tegen de sloopplannen waarbij er twee nieuwe woontorens met (luxe) appartementen op die plek komen.

In deze discussie heeft nu het Cuypersgenootschap zich gemengd. Zij stuurde onderstaande brief aan het college van B&W van Zaanstad:

Geacht college,

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, wil met deze brief haar steun uitspreken voor het behoud van de Beatrixflat te Zaandam. Al geruime tijd wordt er gesproken over de sloop van deze iconische torenflat. Vanwege het architectonische en historische belang van dit gebouw verzoeken wij u om af te zien van sloop en volledig in te zetten op behoud en renovatie van het gebouw.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het belang van het erfgoed uit de wederopbouwperiode. Deze periode is voor Nederland van groot belang geweest. Steden ontwikkelen zich sterk en worden ook ingrijpend gemoderniseerd. Een opvallend kenmerk van de wederopbouwtijd is de opkomst van hoogbouw. Aanvankelijk was deze ontwikkeling vooral in Rotterdam zichtbaar. Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig neemt ook elders de hoogbouw toe. Deze flat is voor Zaandam begin jaren zestig de eerste. Gebouwd naar ontwerp van de architecten W.A. Ulrich en B.J.F. Kamphuis is het gebouw met haar strakke modernistische architectuur zeer exemplarisch voor de wederopbouwperiode. Het gebouw maakt de stormachtige ontwikkeling en verstedelijking van Zaandam in deze periode goed zichtbaar. De Beatrixflat is voor de gemeente een historische mijlpaal. Sloop zou een gat slaan het geschiedenisboek van Zaandam.

Wij verzoeken u dringend om de plannen voor het gebied zo aan te passen dat behoud en herstel mogelijk zijn. Tevens geven wij u in overweging om het gebouw te beschermen als gemeentelijk monument.

Uiteraard geven wij graag aan een nadere toelichting op deze brief.

Hoogachtend,
Het bestuur van Stichting het Cuypersgenootschap, Namens deze,

Leo (L.W.) Dubbelaar, secretaris

Hier ons dossier over de plannen.

Foto boven (1969) uit het gemeentearchief: “Winkelcentrum bij de Beatrixbrug met onder andere Slager C.J. Kruijer. Op de achtergrond de Beatrixflat. Het winkelcentrum is geopend op 26 november 1966.”

De flat nu: