Zaanstad heeft de recycling-bakken dichtgeschroefd, Post-NL heeft de brievenbussen van een beschermend voorzetstuk voorzien.

Geen vuurwerkverbod in Zaanstad, maar de gemeente heeft de inwoners van bijvoorbeeld ’t Kalf al gewaarschuwd voor ernstige overlast. Ook op Het Eiland, in Saendelft en Krommenie (Willis) wordt gevreesd voor overlast.

Vandaag heeft GroenLinks Zaanstad het meldpunt vuurwerkoverlast.nl geopend. Schade, overlast en gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen daar gemeld worden. Het meldpunt is een initiatief van 20 gemeentelijke en provinciale GL-afdelingen, waaronder GroenLinks Zaanstad.

Op dag 1 waren er al bijna 600 meldingen binnen rond 14:00. Groenlinks-raadslid Romkje Mathkor schrijft op de website van GroenLinks:

Vorig jaar kwamen landelijk op het meldpunt bijna 90.000 meldingen binnen. Dat was 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Naar aanleiding van de overlast in voorgaande jaren hebben ruim 30 gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. De Tweede Kamer besloot bovendien de afsteektijd in te korten. Op Oudejaarsdag mag dit jaar pas vanaf 18:00 uur vuurwerk worden afgestoken, dat was 10:00 uur.

Via het meldpunt brengt GroenLinks in kaart of de correct ingestelde vuurwerkvrije zones effect hebben en of het inkorten van de afsteektijden tot minder overlast leidt. Op plekken waar nog veel overlast is, zal GroenLinks gemeenten adviseren om volgend jaar een vuurwerkvrije zone in te stellen.

Eerder schreef zij een opiniebijdrage over de overlast voor De Orkaan.