De familie heeft laten weten dat Mia Esser-Boekelaar op 13 juli op 91-jarige leeftijd is overleden. Zij was in de naoorlogse jaren, de bloeitijd van het Zaanse toneel, actief in het toneelleven van Krommenie, als actrice bij onder meer Nieuw Leven en als regisseur.

Mia trad in de voetsporen van haar vader Simon Boekelaar sr. Als regisseur was hij niet alleen betrokken bij toneelvoorstelleningen, maar ook bij de revues die de buurtvereniging van de Militaireweg jaarlijks organiseerde. 
Toen Mia hem vertelde dat zij graag toneelspeelster wilde worden, kreeg ze als reactie: 

“Dat is niks voor ons soort mensen.”

Daarover zei ze: 

“Ik had niet gedacht dat hij zo zou reageren, omdat hij zoveel liefde voor het toneel en theater had. Ik denk dat hij ergens in zijn binnenste zijn vooroordelen had over het leven van toneelmensen.”

Mia werd maatschappelijk werkster bij de reclassering en de jeugdhulpverlening in Santpoort.

Samen met Bart Groeneveld schreef zij jarenlang toneelrecensies voor de De Typhoon, het toenmalige dagblad voor de Zaanstreek. Haar broer Simon zegt daarover: 

“Zij schreef met kennis van zaken, maar spaarde spelers en verenigingen door gematigde kritieken.”

Tuinieren was een andere passie van Mia. Zij schreef het boek ‘Pelargonium’ , waarin ze haar kennis en ervaring op het gebied van geraniums doorgaf.

Foto Nico Koeman, tekst Jaap de jong