Tag Archives: jaap de jong

Burenruzie in 2019: minder conflicten maar wel heftiger

beterburen

Zaankanters zijn vorig jaar niet meer ruzie met de buren gaan maken dan in 2018. Wel zijn de conflicten heftiger geworden. Dat blijkt uit de registratie van de stichting Beterburen die in het leven is geroepen om buren professionele hulp

Een monument voor de Militaireweg

militaireweg straat

Als Ria Holtkamp voor het eerst bij haar aanstaande schoonfamilie Tjipjes aan de Militaireweg 112 op bezoek komt, zit de hele familie keurig in het gelid langs de wand op een bank “gemaakt van stoelen en vuilnisemmers waarover planken waren

Dorpshuis De Horn draait op honderd vrijwilligers

dorpshuis de horn

Zonder dorpshuis De Horn is Krommeniedijk ten dode opgeschreven. Deze wat pathetische vertaling van we zijn onmisbaar werd onlangs via de social media wereldkundig gemaakt. In de tijd dat het dorpshuis verwikkeld was in buurtruzie. Buurtbewoners ervaarden De Horn als

Buurtbewoners maken bezwaar tegen bouwplan H.D. Arinkplein

arinkplein jdj

Een aantal bewoners van het H.D. Arinkplein in Krommenie heeft pro forma bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van vier appartementen op het plein. Daarmee is de bezwaartermijn met vier weken verlengd.

Meer burenruzies in 2018 (en minder bemiddelaars)

Beterburen copy

Het aantal conflicten tussen buren is in de Zaanstreek in 2018 opnieuw gestegen. De stichting Beterburen heeft 422 meldingen gekregen die hebben geleid tot het inzetten van vrijwillige bemiddelaars. Dat is een toename met 57 gevallen ten opzichte van 2017.

Geen opknapbeurt voor vergeten speeltuin – update: toch wel!

Speeltuin Schrijvertje 1 copy

De schommel is kapot. De trap van de glijbaan is met een plaat afgedekt. De rubberen speeltegels zijn keihard geworden. Maar de speeltuin bij het Schrijvertje in Krommenie wordt vernieuwd… in 2023. [Update: volgens Zaanstad is het een misverstand, zie

Stem op De Geveltoerist! 🙏Nog maar twee dagen!

Jaap de Jong Geveltoerist

Orkaan-rubriek De Geveltoerist is genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs, en die willen wij winnen! Met landelijk bijna 100 tegenkandidaten die in ons nek hijgen, roepen we nog een keer op: stem! Ook troffen we Geveltoerist-fan en leverancier van informatie

Terp-resten aan Noorderhoofdstraat?

Opgravingen Posterijen II

Op de plek van het oude postkantoor aan de Noorderhoofdstraat in Krommenie zijn resten gevonden van funderingen, houten palen, een beerput of waterberging en diverse gebruiksvoorwerpen. Gemeentearcheoloog Piet Kleij van Zaanstad denkt aan de resten van een terp op deze

Archeologische vondst in het centrum van Krommenie

Opgravingen Posterijen II

Opnieuw zijn er archeologische vondsten gedaan in Krommenie. Op de plek van het oude postkantoor zijn resten gevonden van een gemetselde fundering uit vermoedelijk de negentiende eeuw, houten palen uit de zeventiende of achttiende eeuw, resten van een beerput of

50woordenfoto: vergeten of vuilnis?

Fietsje

Vergeten of vuilnis? Een verweesd fietsje dat al een paar dagen onderdeel is van het straatbeeld. Even weggezet, omdat je opeens heel iets anders moest doen?  Schuchter ‘weetikniet’ zeggen toen ze ’s avonds vroegen waar je fietsje was? Of staat