De riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Kruisstraat in Krommenie verlopen langzamer dan aannemer Fronik Infra had voorzien. Ze zijn nu halverwege het rioolwerk gevorderd (de aanleg van een nieuw diepriool en het aansluiten op de huizen). 

Het was de bedoeling alle werkzaamheden voor de kerstperiode klaar te hebben maar dat lukt niet. Volgens de aangepaste planning moet het rioolwerk dan wel afgerond zijn. Maar het bestraten begint in het nieuwe jaar. Tijdens de eindejaarsdagen is de Kruisstraat afgedekt met rijplaten en kopschotten zodat de woningen bereikbaar zijn.

Als oorzaak noemt Fronik het weer en ‘elementen waarmee we rekening moeten houden zoals kwetsbare woningen, trillingen en archeologisch onderzoek’. 

Lees hier meer over de werkzaamheden.

Door: Jaap de Jong. Bron: Fronik Infra