Goed geïnformeerd worden over de mobiliteits- en verkeersplannen voor Krommenie. Met dat doel hield de Dorpsraad i.o. een bijeenkomst voor de inwoners van Krommenie. ‘Nu nog geen debat,’ zei voorzitter Nora Swagerman gestreng bij de aftrap. ‘Eerst informatie verzamelen voordat we de diepte in gaan en goede discussies kunnen voeren over de volgende stappen.’ De vele aanwezigen waren met andere verwachtingen naar de Pelikaan gekomen en lieten dat duidelijk blijken.

Door: Jaap de Jong

De toelichting op de herinrichting van het Vlietsend en de Noorder- en Zuiderhoofdstraat door projectleider Fred Heijn was de katalysator om de zorgen en onzekerheden die onder de Krommenieërs leven te ventileren. Ook over het onderlopen van kelders in de Eikelaan door alle regenbuien. Maar die betreffen vooral de (verkeers)veiligheid, de leefbaarheid en de informatievoorziening vanuit de gemeente. Mooi dat je je via Facebook kunt aanmelden voor het spreekuur van wijkwethouder Stephanie Onclin, maar hoe doe je dat als je geen internet hebt? Of niet bent aangesloten op social media?

Na eerder overleg met bewoners over de plannen van de gemeente hadden zij verwacht dat nu concreet zichtbaar zou worden hoe aan hun wensen en ideeën tegemoet zou worden gekomen. Die duidelijkheid hadden de inleiders niet altijd te bieden.

Paaltjesdiscussie

Hoe groot de kloof tussen beleid en praktijk is, maakte de paaltjesdiscussie zichtbaar. De paaltjes die parkeren moeten voorkomen op plaatsen waar dat niet gewenst is, verdwijnen. Dat is het beleid van de gemeente. Ze zijn een hinderlijk obstakel voor voetgangers en passen niet in het nieuwe straatbeeld. ‘Als het paaltje voor mijn huis weggehaald wordt dan kan ik erop wachten dat een auto een keer mijn gevel in rijdt. Betaalt de gemeente de schade?’ vroeg een bewoonster van het centrum.

Realiseert de gemeente zich dat het alleen maar gevaarlijker wordt als iedereen weer overal zijn auto neer kan zetten om even snel een boodschap te doen? Wat ooit de reden was om paaltjes te gebruiken. Het advies van de projectleider: Handhaving inschakelen als er gevaarlijke situaties ontstaan. Een suggestie die met een daverend gelach werd gehonoreerd. Komt Handhaving weleens in Krommenie?

Wijkmanager Raoul Chocolaad wees erop dat winkeliersvereniging DOKA en Handhaving onlangs werkafspraken hebben gemaakt. Er wordt nu intensiever gecontroleerd en er zijn al meer bekeuringen uitgedeeld.

Dertig kilometer

De herinrichting van de Noorder- en Zuiderhoofdstraat en het Vlietsend wordt gefaseerd en gelijktijdig vanaf het Vlietsend en de Kruisstraat uitgevoerd. Dat zal gepaard gaan met omleidingen, maar daarover kon de projectleider de aanwezigen niet concreet informeren. De aannemer moet dat regelen. De gemeente heeft daarop invloed, omdat zij de vergunningen moet verlenen. ‘Als dat nog niet geregeld is,’ mopperde een van de aanwezigen hardop, ‘dan geeft dat weinig vertrouwen.’ Waarna een ander wees op de onduidelijkheid over de rijrichting op de Padlaan.

De gemeente laat onderzoek doen naar de ‘binnenstedelijke’ invoering van de dertig kilometer snelheid. Het beleid is vooralsnog afwachten met de invoering totdat er landelijke wetgeving is. Het wetsvoorstel hiervoor ligt bij de Tweede Kamer, maar de behandeling is door de val van het kabinet uitgesteld. ‘De vraag is of de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling het wetsvoorstel overneemt,’ zei Rob Karst. Dertig kilometer lost niet het probleem op van de toenemende overlast van brommers en fatbikes.

Een bewoner constateerde dat de brug over de Weiversloot en de brug in de Heiligeweg bij de Nicolaaskerk gebreken vertonen. Of dit herstel niet kan worden meegenomen in de lopende werkzaamheden? Hij kreeg het advies om dat te melden via Slim Melden. ‘En moet ik dan ook zelf de reparaties uitvoeren?’

Stoom afblazen

Nora Swagerman sloot deze chaotisch verlopen voorlichtingsbijeenkomst af met de conclusie dat de gemeente er verstandig aan zou doen niet alleen de betrokken buurten te informeren over plannen en veranderingen, maar dat voortaan Krommenie-breed te doen. De inleiders hebben door alle discussies niet de gelegenheid gehad om alles te vertellen wat zij hadden willen vertellen over de verkeers- en mobiliteitsplannen. De in het vooruitzicht gestelde duidelijkheid over het verschil tussen een verkeersplan en een mobiliteitsplan, is uitgebleven. Weinig voorlichting, maar wel volop gelegenheid om stoom af te blazen. Misschien was dat wel zo leerzaam voor wijkwethouder Stephanie Onclin en wijkmanager Raoul Choclaad. De Dorpsraad i.o. moet zien te ontdekken hoe hij de stem kan zijn van al die opvattingen, wensen en ongenoegens. De bijeenkomst heeft ook duidelijk gemaakt dat het handhaven van een vergaderdoelstelling in Krommenie een pittige klus is.