Ruud Pauw van ROSA bracht de Sail2015-subsidie van Zaanstad in één zinnetje terug tot begrijpelijke proporties: “in 2015 komen er een paar bootjes naar Amsterdam en meteen trekt het college de portemonnee“.

Ook POV, DZ, CU en SP hadden bedenkingen tegen het plan. Vier ton was toch wel erg veel voor een Amsterdams feestje met een luchtje. Vier ton?

Ruud Pauw hielp ze uit die droom, het was geen vier maar zes ton: € 400.000 subsidie, € 100.000 uit cultuurgelden en € 100.000 voor handhaving.

In de brief die wethouder Dennis Straat naar de Raad stuurde staat dat ook. Wat krijgt Zaanstad daarvoor?

  • Een deel van de € 400.000 is “eenmalige subsidie voor ondersteuning initiatieven”, welke dat zijn is onbekend.
  • Stichting Marketing Zaanstreek gaat samen met de gemeente bedenken hoe “bijeenkomsten met (horeca)ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen)” vorm gegeven worden, er moet een “Zaans logo Sail 2015” (???) ontworpen worden, communicatiemiddelen (folders, vlaggetjes, website?), en jeugd en jongeren moeten worden betrokken, evenals deelname aan “Social Sofa.” (Social Sofa?)
  • “Versterken bestuurlijke netwerken onder andere deelname evenement met prospects en relaties inclusief organisatiekosten.” (“rondvaarten met bobo’s” werd het in de Raad genoemd.)
  • Projectleiding, procesaansturing door ZaanIJ. (wat kost dat?)
  • “Binnen de begroting 2015 Cultuur komt een extra bedrag van € 100.000 beschikbaar uit de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving voor community Art projecten en andere activiteiten.” (???)
  • “Binnen de begroting 2015 van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid is ook een extra bedrag gereserveerd voor verkeersmaatregelen van € 100.000. De laatste twee punten blijven onder regie van de gemeente.”

€ 50.000 komt van Economie en nog eens € 50.000 van de begroting Cultuur (evenementen). “Voor het tekort (financiële consequentie) wordt een bedrag van € 300.000 meegenomen in de programmabegroting 2015.”

Meestal is de coalitie eensgezind, maar hier dreigt een probleempje, alleen de VVD is echt voor, maar naast de bezwaren van POV, ROSA, DZ, SP, GL en CU dreigt ook coalitiepartner D66 uit de boot te vallen.