De oudste molen in de Zaanstreek heeft goedkeuring gekregen voor meerdere restauraties. De vergunning om de fundering, de kap en het riet te vervangen is door de gemeente verleend. In juli zal er subsidie voor de restauratie worden aangevraagd.

De vrijwilliger van molen Het Pink, André Koopal, heeft bekeken wat de belangrijkste punten zijn om te restaureren. De schuur die richting de tennisbaan ligt, heeft een nieuwe fundering nodig. Verder wordt het riet vervangen en krijgt de molen een nieuwe kap. Het plan is om de schuur om te bouwen tot een kleine vergaderruimte.

De volgende stap is het aanvragen van subsidie. Matthijs Ero, voorzitter van de technische adviescommissie van De Zaanse Molen, vertelt: ‘Eind juli wordt er bij de provincie een verzoek voor subsidie ingediend en eind van dit jaar hopen we daar antwoord op te krijgen.’ Daarna wordt een plan gemaakt voor fondswerving.

De molen wordt gezien als een belangrijk stuk erfgoed van de Zaanstreek. Om het vak van molenaar en molenbouwer in leven te houden, worden er voor jongeren ook cursussen gegeven over het beroep.

Door Sascha Timmerman