Muis zit Kraaien in de weg (persbericht 1:1)

Wij kunnen het niet controleren, we zouden de Noordse woelmuis (ook wel rattekop, rottekop en zeemol genoemd) niet herkennen als we over hem (m/v) zouden uitglijden.

Daarbij komt ook nog eens dat hij verdacht veel lijkt op de verwante aardmuis en daarnaast kan er ook makkelijk verwarring met andere woelmuizen optreden.

Omdat we een broertje dood aan verwarring hebben (en sowieso niet zo dol op muizen zijn) doen we wat andere media natuurlijk veel beter kunnen: copy/paste (maar we leren bij).

UPDATE 20 juni 2018 (zelf geschreven): Paul Laport (GroenLinks) en Roland van Braam (SP) hebben inmiddels vragen aan B&W over de zaak gesteld.


Beschermde Noordse woelmuis ontdekt op beoogde locatie hockeyvereniging De Kraaien

De Noordse woelmuis, een zeldzame diersoort, die alleen in Nederland voorkomt en een beschermde status heeft, is aangetroffen in het gebied waar hockeyvereniging De Kraaien naartoe wil verhuizen. Op de Fortuinlocatie in Zaandijk, onlangs door de gemeenteraad als plek voor de ontwikkeling van sport aangewezen, blijkt daardoor wederom een beschermde soort voor te komen. Eerder waren er rugstreeppadden en beschermde vleermuizen aangetroffen.

Het onderzoek werd met behulp van ecoloog David Sluis uitgevoerd door Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) en de Werkgroep Natuurgebied Fortuin (WNF), een groep betrokken bewoners die het gebied wil behouden als natuurgebied. Eerder onderzoek in opdracht van de gemeente stelde dat er geen Noordse woelmuizen voorkomen. Dat is nu weerlegd. Volgens de Werkgroep zijn bij het onderzoek in opdracht van de gemeente de inloopvallen op suboptimale droge locaties uitgezet, “terwijl de Noordse woelmuis zich veelal terugtrekt op nattere delen van het terrein. Dit beperkt de vangstkansen,” aldus de groep in een reactie op het eerdere gemeentelijke onderzoek.

Omwonenden, KMZ en de WNF hebben bij de rechtbank in Haarlem beroep aangetekend tegen de ontheffing die verleend is. Deze ontheffing was nodig om het leefgebied van zeldzame soorten te mogen verstoren. Eerder ging de gemeente ervan uit dat er alleen ontheffing voor vleermuizen hoefde te worden verleend en niet voor Noordse woelmuizen. Wanneer de ontheffing wordt ingetrokken, kunnen er voorlopig geen voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg plaatsvinden.


Dit schreven (wel zelf) eerder over de Kraaien en Rooswijk (waaronder het pareltje ‘Mussen vertragen verhuizing Kraaien’).

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Arjan

    Ik begreep dat er ook een nest gevonden is van de Harpvogel en de Baskische Weerstandmuis. Dus ja… dan moet er toch wel ingegrepen worden…

  • Egbert Visser

    Eerst waren het de vogeltjes en nu weer de truc met de woelmuis ? De grap met de woel,muis is trouwens al een achterhaalde truc want toen het nieuwe gedeelte van Rooswijk gebouwd zou worden in de jaren `90 werd die woelmuis er ook al bijgehaald. De oplossing is er ook: strooi flink wat (woel)muizenkorrels en leg dat sprotcomplex aan. Het zijn weer de bekende azijndrinkers die een mooi plan willen dwarsbomen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *