Aan de Amsterdamse kant van de Hempont is de gevaarlijke fietsoversteek vervangen door een tunnel. In plaats van de kruising voor autoverkeer is vrijdag 24 mei ook de ’turborotonde’ voor autoverkeer in gebruik genomen.

Eerst moesten fietsers, als ze van de pont kwamen, rekening houden met naar rechts afslaand autoverkeer dat ook van de pont kwam en met (vracht)verkeer dat meestal erg hard over de (Nieuwe) Hemweg reed. Dit leidde regelmatig tot gevaarlijke situaties, maar dat is nu verleden tijd.

Het werk is een ruim een jaar later opgeleverd dan gepland. Aanvankelijk hadden rotonde en tunnel van Boskalis in april 2023 moeten klaar moeten.

Op de foto boven de rotonde richting Hempont, onder vanaf de pont gezien. Daaronder het filmpje van de eerste Orkaan-tocht door de fietstunnel.

Door: Piet Bakker. Onder: foto van vlak voor de openstelling (Jan Koster)