Na PAS nu PFAS… wordt bouwen onmogelijk?

Het PAS-besluit van de Raad van State waardoor duizenden bouwprojecten in Nederland stilliggen, dreigt er een nieuw gevaar voor bouwend Nederland: de PFAS-regeling.

Die regeling houdt in dat er alleen maar met grond gewerkt mag worden die weinig  PFAS-stoffen bevat, maar de norm is zo streng dat zoiets vrijwel alle bouwprojecten betreft.

Bedrijven gaat binnenkort in Den Haag protesteren tegen de nieuwe PFAS-regels. DZ en SP hebben inmiddels vragen aan B&W van Zaanstad gesteld over de gevolgen van het besluit.

Het RIVM omschrijft PFAS als

“poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA perfluoro octanoic acid en PFOS perfluoroctaansulfonaten. PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.”

Op website De Ondernemer:

“Elke kilo droge grond mag maximaal 0,1 microgram PFAS bevatten. Brancheorganisaties en experts noemen dit een problematische normering omdat in bijna elke schep grond een te hoge concentratie wordt aangetroffen. Milieu-ingenieur Alphenaar zegt in Nieuwsuur: ‘De grens nu is extreem laag, 0,1 microgram, en dat is lager dan de concentratie die je bijna overal in Nederland nu kan vinden. Daarom ligt alles stil.'”

Jos Kerkhoven van DZ wil weten of het college al opdracht heeft gegeven om de PFAS-gehalten op Zaans grondgebied in kaart te brengen? Ook vraagt hij B&W de gemeenteraad op de hoogte te houden worden van de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke gevolgen voor Zaanstad.

Anna de Groot van de SP vraagt in aanvulling daarop of de PFAS-informatie al op de kaart van het Zaans Bodemloket is te zien. Ze wil ook weten of het überhaupt mogelijk is om met PFAS vervuilde gebieden op de kaart te zien en of PFAS gemeten wordt in Zaanstad. Daarnaast wil ze weten of bij de grondbank van  Floris in Wormerveer gecontroleerd wordt op PFAS.


UPDATE 29 oktober: Minister Schouten heeft aangekondigd dat de ze strenge PFAS-norm per 1 december wil verlagen.


 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *