Op 1 mei, de dag van de Arbeid, introduceert De Orkaan iets nieuws. Vanaf nu heeft onze redactie een ombudsjournalist op de redactie. Maar wat is dat eigenlijk, een ombudsjournalist? 

Het begrip ombudsman – die overiens ook vrouw of X zou kunnen zijn – mag inmiddels bekend zijn. Zo heeft Nederland een nationale ombudsman die kan worden ingeschakeld, zo vermeldt de ombudsman op haar website, ‘voor als het misgaat tussen u en de overheid.’ Bepaalde mediabedrijven, zoals de Nederlandse Publieke Omroep en dagbladen NRC Handelsblad en Trouw hebben een ombudsman. Daar kunnen meestal kijkers en/of lezers terecht die het oneens zijn met berichtgeving. 

Maar de ombudsjournalist is net weer even wat anders. De ombudsjournalist van de Orkaan gaat actief tips na die door lezers naar de redactie zijn toegestuurd. Hoofdredacteur Merel Kan:

“We krijgen regelmatig e-mails van mensen die een probleem hebben in hun wijk: het kan gaan over parkeren, overlast, verloedering of andere zaken. Wanneer deze mensen het gevoel hebben niet gehoord te worden door de gemeente, kunnen ze ons een bericht sturen. Dan kan onze ombudsjournalist onderzoeken wat er aan de hand is.”

Journalist Arne Doornebal (41) uit Zaandijk gaat (in deeltijd) aan de slag met de tips van Zaankanters. Doornebal is voormalig Afrika-correspondent en werkte eerder voor het Amsterdams Stadsblad en BNR Nieuwsradio. Doornebal:

“Ik kreeg al direct een viertal tips doorgestuurd: die inderdaad gingen over parkeerproblemen en over mensen die veel last hadden van sloopwerkzaamheden. Uiteraard publiceren we niet over iedere klacht onmiddelijk een stuk, eerst onderzoekt De Orkaan of de melder in eerste instantie met de juiste instantie contact heeft opgenomen. Na de mogelijkheid tot wederhoor kunnen we het publiceren.” 

Tips? Mail ze naar info@deorkaan.nl