Nieuw coalitieakkoord én DZ-afspraken

Zaanstad krijgt de primeur van het Coalitieakkoord-plus: behalve dat de meerderheid van zeven (!) coalitiepartijen met elkaar afspreken waar ze de resterende tweeeneenhalf jaar aan gaat werken, komt er een aparte ‘overeenkomst’ met oppositiepartij Democratisch Zaanstad. De SP heeft aangegeven geen overeenkomst met de coalitie te sluiten.

Vandaag wordt het nieuwe coalitieakkoord “de molen op de wind zetten” ondertekend en gepresenteerd.

De Orkaan schreef eerder dat het over een soort van ‘gedoogsteun’ zou gaan, maar zowel DZ als SP hamerden erop dat daar geen sprake van was. Maar wat is het dan wel? Réne Tuijn, fractievoorzitter van de PvdA en woordvoerder namens de coalitie zei daar eerder in de raad het volgende over:

“Naast het coalitieakkoord komt er een aparte overeenkomst met DZ, waarin specifiek afspraken worden gemaakt over punten die voor DZ belangrijk zijn, zoals de bestuurscultuur, relatie met inwoners/bedrijven en instellingen, de organisatieontwikkeling en democratische vernieuwing. Dit is geen onderdeel van het coalitieakkoord.”

Tuijn zei ook dat met de SP nog gesprekken werden gevoerd “om te bekijken of we tot een vergelijkbare overeenkomst op onderwerpen kunnen komen.” Dat gaat dus niet door, de SP had wel wensen op het gebied van bijvoorbeeld buurthuizen, maar dat staat al in het coalitieakkoord, een aparte overeenkomst is daar niet voor nodig.

Fractieleider Juliëtte Rot stelt dat DZ zelf is de geestelijk vader (m/v) van deze constructie is:

“We hebben het zelf bedacht en bevochten. Doelstelling is, om samenwerking te vinden op punten die ons inziens behoren tot de corebusiness van een betrouwbare, integere overheid. Dat is ons inziens niet politiek maar zit wel heel diep in ons DNA en rechtvaardigheidsgevoel. Als de afspraken openbaar gemaakt worden, zul je zien dat dit 100% onze signatuur en taal is.”

Als het ‘afspraken’ zijn die door de coalitiepartijen worden onderschreven, waarom dan niet in het coalitieakkoord opgenomen? Juliëtte Rot:

“wij gedogen niet en steunen het collegeakkoord niet. Dan zou het niet zuiver zijn om onze afspraken te verwerken in een akkoord, waarbij de indruk zou kunnen ontstaan dat wij toch ‘meebesturen’ of ‘gedogen’.”

Overeenkomst

Als partijen een ‘overeenkomst’ sluiten, denken ze daar beiden van te profiteren. Maar wie profiteert hier? DZ misschien? Hun ideeën worden onderschreven door de coalitie dus dat is mooi meegenomen (ook al staan ze niet in het coalitieakkoord). Maar wat heeft de coalitie eraan? Steun van DZ? Nee dus, want die partij wist niet hoe snel ze aan de bel moest trekken om te melden dat het niet om ‘gedoogsteun’ zou gaan.

En als er een ‘overeenkomst’ is, zijn er ook sancties: wat gebeurt er als die overeenkomst wordt geschonden of niet nageleefd? Juliëtte Rot:

“wij vinden het belangrijk om niet langs de zijlijn te blijven staan en onze verantwoordelijkheid te nemen op een manier waarop wij invloed hebben.”

In de aanloop van de formatie is met alle partijen gesproken, POV en LZ vielen meteen af (die wilden een geheel nieuwe formatie), de PVV haakte daarna af, terwijl Denk en PvdD ondanks een goed gevoel toch niet mee wilden of konden doen. Met de SP werd nog langer gesproken. Maar alleen met DZ zijn afspraken gemaakt.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *