Vanaf 17 maart liggen de nieuwe beheerplannen voor vier Natura2000-gebieden Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Eilandspolder en Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder ter inzage. De inhoud is nog niet bekend – maar volgens de Provincie blijven veel van de bestaande maatregelen om de natuur te versterken gelijk.

In de plannen is ook ‘gecoördineerd ganzenbeheer’ opgenomen: “Dat houdt in dat regionale beheerteams, onder leiding van de Faunabeheereenheid Noord-Holland, het aantal ganzen dat het hele jaar in dit gebied verblijft kleiner maken.”

Met gecoördineerd ganzenbeheer het aantal ganzen kleiner maken?

Wat zou dat betekenen? eehhh…. vergassen?

Stikstof en verbrakking

Eilandspolder, Wormer­ en Jisperveld & Kalverpolder, Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske zijn ‘stikstofgevoelige Natura 2000­gebieden in Laag Holland’ aldus de Provincie. Het landelijke beleid om stikstof-uitstoot te reduceren moet door de Provincie worden ingevuld. Dus dat wordt ook iets om op te letten bij de plannen.

Bij de polder Westzaan is daarnaast de ‘verbrakking’ een belangrijk element. Daarover heeft de Provincie overigens al een beslissing genomen, alleen het ‘hoe’ moet nog worden vastgesteld:

“Gedeputeerde Staten hebben besloten om een gedeelte, het Guisveld en het Euverenweggebied, van de Polder Westzaan actief te verbrakken. Het verbrakken gebeurt door licht zout water uit het Noordzeekanaal de polder in te laten. Hoe dit precies moet gaan gebeuren wordt uitgezocht.”

Op deze pagina zijn vanaf 17 maart de beheersplannen in te zien.

Foto: bijeendrijven van ganzen in Oostzanerveld in 2017 (LeoLokie)