Noord-Holland tegen strengere geluidsnormen Schiphol

VVD-gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland pleit in een mail aan de leden van de Tweede Kamer om in de nieuwe Omgevingswet de normen voor de geluidsoverlast van vliegverkeer niet aan te passen.

In de plannen zou vliegtuiggeluid zwaarder meetellen bij het berekenen van geluidsoverlast. Daardoor zou het moeilijker worden om in gebieden onder en in de buurt van de vliegroutes van Schiphol te bouwen.

Volgens Loggen zijn de gevolgen van de nieuwe wet ‘desastreus’:

“Veel gebieden waar volgens de huidige wettelijke geluidnormen voor luchtvaartlawaai geen bezwaren tegen woningbouw zijn, krijgen met de nieuwe rekenregels ineens een kwalificatie ‘slecht’ of zelfs ‘zeer slecht’ leefgebied. Dit betekent een streep door veel woningbouwplannen, terwijl Rijk en regio in de brede omgeving van Schiphol hebben afgesproken 340.000 woningen te bouwen.”

Of er daadwerkelijk 340.000 minder huizen gebouwd gaan worden laat Loggen in het midden, maar zijn suggestie is duidelijk. Hij pleit ervoor om de VVD-motie te steunen waarin wordt voorgesteld de geluidsregels ‘beleidsneutraal’ toe te passen en geen zwaardere norm te gebruiken.

Herrie

Op de website SchipholWatch die de mail van Loggen openbaar maakt, wordt dat als volgt vertaald: “bedoeld wordt dat de luchtvaart ook in de nieuwe situatie net zoveel herrie mag blijven maken als nu al het geval is.”

“In plaats van de bron van de overlast aan te pakken, wil de rechtsliberale partij nog meer mensen deelgenoot maken van de geluidsterreur rond het vliegveld. Niet de nieuwe regels zetten een streep door de mogelijkheden om de broodnodige woningen te bouwen, maar de enorme overlast en vervuiling van Schiphol zijn de oorzaak van de bouwstop.”

Opmerkelijk is dat Loggen de mail niet als VVD-lid maar als gedeputeerde naar de Tweede-Kamerleden lijkt te sturen. Is het daarmee een keuze van het voltallige college van GS? In het coalitieakkoord wordt nog over het terugdringen van de overlast van Schiphol gepleit:

“Overheid en sector hebben samen een verantwoordelijkheid om deze lasten terug te dringen, met oog voor de belangen van omwonenden en milieuorganisaties. Voor toekomstige ontwikkelingen blijven een aanzienlijke inzet van stillere en schonere vliegtuigen en substantieel minder nachtvluchten de voorwaarden waaraan Schiphol moet voldoen, alvorens de luchthaven zich gematigd en in balans met de leefomgeving binnen de gemaakte afspraken kan ontwikkelen.”

Foto: vliegtuig boven de Zaanse Schans (De Orkaan)

Deel dit artikel:

23 reacties

 • Rene Minnebo

  Lastig, ik zit niet op meer woningen te wachten maar ook niet op meer vliegtuigen over mijn huis. Al met al zijn wij de verliezers enige optie is verhuizen, weg uit de randstad. Oosten van Nederland here we come.

  • Marcel van Kampenhout

   Voordat je dat doet, moet je wel even de aan- en uitvliegroutes van Schiphol en vooral Lelystad bekijken, want die liggen nogal in….Oost-Nederland.

   • Rene Minnebo

    Mooi dan zakken we af naar het zuiden.

    • Judo Bakker

     Let dan ook op vliegveld Eindhoven en Maastricht en daarna Luik!

    • Marcel van Kampenhout

     Hihi, dat wordt er niet makkelijker voor jullie op: Daar heb je de aanvliegroutes voor Eindhoven, Rotterdam, Antwerpen, Brussel, Weeze, Düsseldorf, Maastricht, Luik en vergeet vooral het NAVO-vliegveld van Geilenkirchen niet. Veel succes ermee, maar het lijkt dat Schier jullie beste optie is….

   • hanneke tonkens

    in Drenthe en Groningen, Friesland, grote stukken van Overijssel en Gelderland om maar wat te noemen, zijn niet zulke vliegroutes, dus er zijn genoeg plekken waar je snachts nog rust hebt. Dus het is toch echt niet dat het overal hommelis is. Des te meer reden te zeggen dat wij dat hier ook niet hoeven te accepteren.

 • Frank Peter

  Prima, gelukkig overwint gezond verstand het toch vaak van opruiende schreeuwers.. Bouwen die huizen! Genoeg mensen die geen bezwaar hebben tegen vliegtuigen die gewoon een huis willen hebben. Dat je wél rekening houdt met aanvliegroutes is uiteraard logisch maar daarbuiten is genoeg plek.

 • E. Renkema

  De heer Loggen woont zelf waarschijnlijk niet in routes waar vliegtuigen over komen?

 • Jan Betlem

  Hoe kan je de ellende instand houden. Zo dus.

 • Jan Schoen

  De geluidsnormen voor Schiphol kunnen niet streng genoeg. Het besef dat het vliegverkeer drastisch teruggedrongen moet worden is nog niet tot de VVD en Loggen doorgedrongen. Dus vinden ze dat er gebouwd kan worden in een ongezonde omgeving waar fijnstof, luchtvervuiling en geluidsoverlast schrikbarend toenemen, in plaats van dat er eerst een gezonde leefomgeving wordt gecreëerd voordat er gebouwd kan worden.

 • Marcel van Kampenhout

  Hoe kun je wat TEGEN de ellende doen? Minder of niet vliegen en geen VVD meer stemmen.
  Maar als je wel een paar keer per jaar naar Ibiza, Gran Canaria, New York en Praag vliegt, moet je niet zeuren.

 • Bas Sommeijer

  Hoe meer mensen er komen te wonen, hoe meer mensen geluidsoverlast ervaren, hoe luider de stem tegen Schiphol.
  Misschien moet Schiphol dan wel wat doen aan de geluidsoverlast.
  Vluchten overhevelen naar Lelystad is geen optie.

  • Jan Betlem

   Bas waarom is het overhevelen naar Lelystad geen optie? Het overstappen van mensen op Schiphol (zgn Hup functie) beperken zou al een hoop schelen in het verminderen van de hinder.

  • p.hoogkamer

   in de haarlemmermeer krijg je als.je een woningkoopt in een schipholzone een beding dat je weet dat je teveel herrie kan ervaren. En dat je niet mag gaan procederen tegen schiphol.
   Vorig jaar een radiodocu. over geweest.

 • R. de Vries

  Misschien wordt het wel wat te vol in Nederland? Aangezien iedereen overal last van heeft: autoverkeer, een brug over de Zaan, vrachtwagens, snorfietsen, e-bikes, rollatoren, hangouderen, hangjongeren, bootjes, blaffende honden, kraaiende hanen, windmolens en vliegtuigen, om maar wat te noemen.
  Nog eens 340.000 woningen er bij maakt dat er minimaal 700.000 nieuwe klagers bij komen.
  Leer eens leven met elkaar en met elkaars hinder. Jij veroorzaakt ook hinder voor een ander. En anders niet hier gaan of blijven wonen.
  En nee, ik heb niets met Schiphol: ik heb nog nooit in een vliegtuig gezeten.

  • Frank Peter

   Klagers…
   “De klachtenlijn van Schiphol voor overlast van vliegverkeer blijft druk. Ondanks dat het vliegverkeer dit jaar aanzienlijk minder is. Hoe kan dat? Maar liefst 16.764 van de klachten werden ingediend door negen fanatieke klagers.”
   Bron : Metro 20 Dec…

  • hanneke tonkens

   weet je wat ik nou lastig vindt? Dat geluidsoverlast op deze site door sommigen wordt gezien als een individueel probleem. Alsof je zelf kan kiezen of je in de herrie gaat wonen. Een vreemde redenering in mijn ogen, nooit begrepen. IN een land moet je voor alles bewoners zorgen, niet alleen voor degenen die wel weg kunnen of een villa in de bossen gaan kopen.

 • Karel Daver

  De term “schiphollen” betekent ‘burgers oplichten om met overheidsgeld de zakken te (laten) vullen’.

  Luchtvaart in NL is verlieslatend: nog afgezien van de laatste donaties aan de KLM stromen er per jaar miljarden naar de luchtvaart en de bijbehorende fossiele brandstofindustrie (CEO Shell doet €55.00,- per dag).

  De enige onderdelen van luchtvaart die winstgevend zijn het parkeerbedrijf en de vastgoedexploitant. Die vinden álle groei derhalve prima. En dat is de aap in de mouw: het is de bouwsector die baat heeft bij groei van SPL. Vandaar het enthousiasme van Jorritsma, Schultz van Haegen, Van Nieuwenhuizen en in dit geval Logger.

  De burger betaalt zich scheel aan subsidies voor luchtvaart die uiteindelijk in de zakken vloeit van de bouwsectordirecties.

  En de Tweede Kamer zit erbij en kijkt er naar en durft er niets van te zeggen, té bang om steun van deze mastodonten te verliezen.

 • Jan Schoen

  Voor een leefbaarder en gezonder land zou niet meer op de VVD stemmen een goed begin zijn. En niet meer naar vakantiebestemmingen vliegen eveneens.

 • Henk Visser

  Ik denk dat het hier Cees Loggen de motie Koerhuis (VVD) bedoelt die op al op 15 april werd ingediend (en aangenomen). Kamerstuk 32847-738 over beleidsneutraal overzetten van geluidsregels.

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

  Vergaderjaar 2020–2021
  32 847
  Nr. 738
  Integrale visie op de woningmarkt
  MOTIE VAN HET LID KOERHUIS
  Voorgesteld 15 april 2021
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  constaterende dat de woningnood in Nederland hoog is;
  overwegende dat nieuwe geluidsregels een streep dreigen te zetten door de bouw van honderdduizenden woningen;
  overwegende dat de discussie over nieuwe geluidsregels gemeenten en bouwers nu al grote onzekerheid geeft;
  overwegende dat er in principe is afgesproken dat de bestaande regels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet;
  verzoekt de regering, om gemeenten en bouwers te verzekeren dat de bestaande geluidsregels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet,
  en gaat over tot de orde van de dag. Koerhuis
  Grote vraag: wat is beleidsneutraal?
  Dit zegt zoveel als een ‘gelijkwaardig beschermingsniveau’. Rekening houdend met alle regels uit de wet. ‘Gelijkwaardig beschermingsniveau’. Het ministerie zegt: ‘’Bedrijven mogen alternatieve maatregelen toepassen, mits deze gelijkwaardig zijn aan de maatregelen die in het activiteitenbesluit staan.’’
  Activiteitenbesluit Milieubeheer (Overheid.nl) is een onzalig stuk regelgeving dat geen mens leest.
  Wat we met onze intellectueel nuchtere geest wel kunnen concluderen is dat ‘’gelijkwaardig’’ een dekmantel is voor de invloed van lobbiysten die altijd wat ‘boven’ gelijkwaardig zijn dan de burger participatie en actiegroepen. Het NRC artikel De ceo kan de ministers altijd bellen, van 5 april j.l.
  openbaart het e.e.a. daarover. Ook hoogleraar public Affairs van de Universiteit van Leiden, Arco Timmermans, liet op 21 februari 2020 op de website van 1 Vandaag weten dat de relatie tussen Dick Benschop met de overheid veel te close is. De Volkskrant deed een beroep op de WOB en ontdekte dat Benschop zelf actief lobbyde.

  In deze zin is er absoluut geen sprake meer van ‘beleidsneutraal’. Dat in een farce. Een regelrecht bedrog naar de burger. Zijn alle opgezette maatschappelijke participatie platforms niet meer geweest dan een smakelijke honingkorf om het zoet maar rond de lippen te smeren? De imkers zijn de ceo’s met hun directe lijnen naar Den Haag.
  Rond 20 juli vorig jaar publiceerde de Orkaan al een artikel van mij over de connectie WHO (advies) in samenhang met het nieuwbouwplan Eilanden van Hain (Krommenie). Dit binnen het kader van een nieuwe berekening voor geluidsoverlast. Daarin wordt gestempeld. Goed, slecht, zeer slecht. De locatie voor het nieuwbouwproject kwam er zeer slecht uit. Pal onder de Schiphol vliegroutes van de Zwanenburg- en Polderbaan. Pré Corona tijd een ware terreur voor onderwonenden.

  De hele problematiek in een notendop samenvattend kunnen we maar één conclussie trekken.
  Klein polderland is zó klein dat het al deze conflicterende ambities niet kan herbergen.
  Het kan niet èn blijven bouwen, èn de ruimte die de luchtvaart benodigd in balans bedienen.
  En daarmee is de term ‘beleidsneutraal’ een holle phrase die vooral populistisch klinkt, maar in de constellatie van machthebbende en machtdienenden met name de laatste groep benadeeld.

  Loggen en Koerhuis zijn hierin slecht puppets die hun partij doctrine braaf dienen en een stem geven.
  Wat openbaart hoezeer de VVD gecorrumpeerd is. En niet alleen deze rechterflank partij.

 • Loek Korff

  Men zoekt het steeds in het veranderen van de normen, maar de overlast blijft al jaren hetzelfde. De enige echte oplossing zou zijn Schiphol te verplaatsen naar de Noordzee en de aanvliegroutes over zee leggen. Een dure oplossing, maar aanpassingen en “uitbreiding” naar Lelystad zal uiteindelijk ook miljarden gaan kosten.
  Winst voor de woningbouw: het hele Schipholgebied kan volgebouwd worden!
  Maar helaas is deze regering (VVD en CDA voorop) niet voor een duidelijke oplossing: pappen en nat houden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *