Noordse woelmuis zit Kraaien dwars

Bij een nieuw onderzoek naar vleermuizen en woelmuizen op het toekomstige Kraaienterrein in Rooswijk (Zaandijk) zijn de beschermde Noordse woelmuis en de waterspitsmuis aangetroffen.

“Het beschadigen, verstoren en vernietigen van verblijfplaatsen en leefgebied van deze soorten is in strijd met de Wet natuurbescherming” aldus het onderzoeksbureau.

Om toch te mogen bouwen moet Zaanstad ontheffing aanvragen. Onderzoeksbureau Antea stelt dat als er gebouwd gaat worden oktober de meest gunstige tijd is. Dat zou dus oktober volgend jaar worden als zo’n ontheffing al wordt verleend.

UPDATE: Zaanstad laat weten dat ze binnenkort de ontheffing gaan aanvragen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

In het onderzoek van GrootEcoAdvies uit 2017 werden geen beschermde muizensoorten aangetroffen. Tijdens het onderzoek uit 2018 van Antea zijn in september op acht plaatsen telkens 20 inloopvallen geplaatst, totaal werden 102 muizen gevangen, waaronder 15 Noordse woelmuizen en twee waterspitsmuizen. De conclusie:

“Voor beide soorten geldt dat leefgebied verloren gaat ten gevolge van de werkzaamheden in het plangebied; de aanleg van de hockeyvelden, niet de kap van de bomen. Het beschadigen, verstoren en vernietigen van verblijfplaatsen en leefgebied van deze soorten is in strijd met de Wet natuurbescherming.”

Hieronder een kaart met de plekken waarop de verschillende soorten muizen zijn aangetroffen (artikel gaat door onder kaart).

Om te kunnen bouwen is er een ontheffing nodig, als die wordt verleend, beveelt Antea aan om ‘naar het westen toe te werken’:

“De beschermde muissoorten komen voor in het meest westelijke deel van het plangebied. De werkzaamheden in dit deel dienen te worden uitgevoerd in de minst ongunstige periode voor de Noordse woelmuis en waterspitsmuis. De minst ongunstige periode voor beide soorten valt in oktober, wanneer jonge dieren mobiel genoeg zijn en de dieren nog niet in de winterperiode zitten. Ook kan gedacht worden aan gefaseerd toe te werken naar het westen zodat de dieren ruim op tijd de mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen.”

Rechtszaak

Donderdag buigt de meervoudige kamer van de Haarlemse rechtbank zich over de zaak. In juli lukte het de Werkgroep Natuurgebied Fortuin (WNF) om de ontheffing de Zaanstad had om bomen te gaan kappen voorlopig te laten schorsen. Eigen onderzoek dat ze samen met ecoloog David Sluis hadden gedaan, had namelijk wel woelmuizen opgeleverd, een conclusie die door het nieuwe onderzoek wordt bevestigd.

Het is de vraag of de rechtbank het nieuwe rapport in haar oordeel kan betrekken, de WNF heeft ook pas vorige week kennisgenomen van de uitslag aldus David Sluis die als externe deskundige op zal treden bij de rechtszaak. Volgens Sluis is het onderzoek ‘rijkelijk laat’ uitgevoerd, maar laat wel zien dat het eerste onderzoek onder de maat was.

Vleermuizen

Vleermuizen komen wel voor in het gebied, maar waarschijnlijk alleen om doorheen te vliegen en te ‘fourageren’ (eten), verblijfsplekken zijn niet waargenomen ondanks dat er ‘klim’-onderzoek in de bomen in het gebied is gedaan. In de naast het terrein liggende voormalige Fortuin-boerderij huizen wel vleermuizen. Ze vliegen vaak over en langs het nieuwe fietspad dat langs het gebied ligt. Vliegroutes en fourageergebieden zijn overigens ook beschermde gebieden. Om daar te bouwen is een ontheffing nodig die al eerder is verleend aldus Antea.

In bomen zijn geen sporen van vleermuizen gevonden. Tijdens het onderzoek met een batdetector zijn ook geen verblijfplaatsen in boomholtes aangetroffen.

Dit schreven we eerder over de Kraaien en Rooswijk.

De foto boven is van Hans van Middendorp, een deel van het terrein wordt nu gebruikt als tijdelijke opslag voor de werkzaamheden aan de Guisweg.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *