Omgevingsdienst checkt klacht binnen minuut (na 2 maanden wachten)

Eén van onze trouwe lezers rook op 22 mei 2022 iets onaangenaams (officieel: geuroverlast) waarvan ze zeker was dat het bij AAK (vroeger Friwessa) aan de Lagedijk vandaan kwam. Ze meldde dat onmiddellijk bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

En die handelde voortvarend.

Al na ruim 7 weken werd de “melding overlast aan de behandelende afdeling doorgegeven”.

Maar daarna ging het pas echt in sneltreinvaart. Binnen één minuut (!) werd de klacht in behandeling genomen. En weer een minuut later was de klacht onderzocht en afgehandeld. Resultaat: “oorzaak onbekend.”

Hieronder de statusmeldingen van de Omgevingsdienst: melding ontvangen (22 mei 2022 13:46). Klacht toegewezen op 11 juli 2022 om 14:49 en dezelfde minuut in behandeling genomen. Om 14:50 is het oordeel klaar: oorzaak onbekend.

UPDATE: de omgevingsdienst heeft inmiddels een excuusbrief “voor het niet adequaat afhandelen” naar de melder gestuurd.

Ze gaan het wel ‘meenemen voor monitoring’ en de toezichthouder ‘in kennis stellen’. O ja, klagen kan altijd nog.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Edwin Kleiss

  U kunt uw klacht ook in een oud telefoonboek neerpennen en die gelijk in de Zaan keilen. Net zo nuttig.

 • Paul Hoekveld

  Wat een gotspe.

 • Willem Agricola

  Wat een waanzin. Hef dat meldpunt dan maar op. Zinloos.

 • Govert Reijling

  Ongelofelijk! Je zou mogen verwachten dat een bedrijf dat z’n gehele productie uit België hiernaartoe wil overbrengen toch wat meer in de gaten gehouden zou worden. Er is niet alleen sprake van geuroverlast maar ook van overlast door wegverkeer. Gelukkig maar dat de schoolvakantie is begonnen…

 • Rob Kok

  Sterkte trouwe Orkaan lezer, door verdere uitbreiding en verandering productie proces zal overlast in woonwijk extreem gaan toenemen. Alles voor de internationale aandeelhouders die jaarlijks 10% winstgroei beloofd is.
  De omgeving dienst Noordzee kanaal gebied handhaaft de toegestane productie capaciteit d.m.v. door het bedrijf aangeleverde excel sheets en helpt het bedrijf deze extreme groei mogelijk te maken d.m.v. vele milieu neutrale (?) WABO vergunningen.
  Als opdrachtgever vernietigd Gemeente Zaanstad hiermee indirect de natuur van twee direct naast gelegen natura 2000 gebieden, draagt bij aan verdere ontbossing (door bedrijf gebruikte palmolie) en brengt bewoners, passanten en dagelijks honderden schoolkinderen in ernstig gevaar door ultra fijnstof uitstoot van zware diesel vrachtwagens en gebrek aan verkeersveiligheid. Mijns inziens ondoordacht beleid van Gemeente Zaanstad, zeker met het oog op toekomstige nieuwplannen op Ardagh/Pielkenrood en Loders/Croklaan locaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *