Eén van onze trouwe lezers rook op 22 mei 2022 iets onaangenaams (officieel: geuroverlast) waarvan ze zeker was dat het bij AAK (vroeger Friwessa) aan de Lagedijk vandaan kwam. Ze meldde dat onmiddellijk bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

En die handelde voortvarend.

Al na ruim 7 weken werd de “melding overlast aan de behandelende afdeling doorgegeven”.

Maar daarna ging het pas echt in sneltreinvaart. Binnen één minuut (!) werd de klacht in behandeling genomen. En weer een minuut later was de klacht onderzocht en afgehandeld. Resultaat: “oorzaak onbekend.”

Hieronder de statusmeldingen van de Omgevingsdienst: melding ontvangen (22 mei 2022 13:46). Klacht toegewezen op 11 juli 2022 om 14:49 en dezelfde minuut in behandeling genomen. Om 14:50 is het oordeel klaar: oorzaak onbekend.

UPDATE: de omgevingsdienst heeft inmiddels een excuusbrief “voor het niet adequaat afhandelen” naar de melder gestuurd.

Ze gaan het wel ‘meenemen voor monitoring’ en de toezichthouder ‘in kennis stellen’. O ja, klagen kan altijd nog.